Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Dış Ticaret Performanslarının TOPSIS İle Değerlendirilmesi

Metin Korkmaz
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Türkiye 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşması imzalamış ve 1987 yılında AB’ye katılabilmek adına tam üyelik başvurusu yapmıştır. AB ile aradan geçen 41 yıla rağmen henüz tam üyelik müracaatımız sonuçlanamamıştır. İlk müracaat tarihi olan 14 Nisan 1987 tarihinden bu yana hem Türkiye’nin, hem de AB üyesi olan ülkelerin dış ticaretlerinde önemli değişimler yaşanmıştır. Bugün son gelinen noktada Türkiye AB üyesi olamasa da ithalat ve ihracat rakamlarımızda Avrupa kıtası ciddi bir pay sahibidir. Türkiye gelişen dış ticaret yapısı ile birçok AB üyesi ülkeden daha güçlü görünmektedir. Bu çalışma kapsamında AB ülkeleri ile Türkiye’nin son 5 yıl içinde ki dış ticaret rakamları TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiş ve bir performans sıralaması yapılmıştır. Çalışmanın amacı Türkiye ithalat ve ihracat rakamlarının AB ülkelerinin ithalat ve ihracat performansları arasında ki konumunu tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, AB ve Türkiye, Dış Ticaret

The Evaluation of EU Countries and Turkey’s Foreign Trade Performances with TOPSIS

Turkey has signed a partnership agreement with the European Economic Community in 1963 and has applied for full membership in order to join the EU in 1987. Despite 41 years with the EU, our full membership application has not yet been finalized. Since the first application date of April 14, 1987, there have been significant changes in the foreign trade of both Turkey and EU member countries. Today, at the last point we reached, although Turkey could not be a member of UE yet, the European continent has a significant share in our import and export figures. Turkey, with developing foreign trade structure, seems to be stronger than many EU member countries. In this study, Turkey’s foreign trade figures with EU countries in the last 5 years were evaluated by TOPSIS method and a performance ranking was conducted. The aim of this study is to determine the location of Turkey’s import and export figures with the EU countries’ import and export performances.

Keywords: Multi Criteria Decision Making, EU and Turkey, TOPSIS, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.