Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Azerbaycan’ın Uluslararası Ticari İlişkilerinde Türkiye’nin Yeri ve Rolü

Günel Teymurova
Dr., Azerbaijan Tourism and Management University, Bakü, Azerbaycan

Her ülke için dış ticaretin rolü vazgeçilmezdir. C.Saks'a göre, "dünyadaki herhangi bir ülkenin ekonomik başarısı dış ticarete bağlıdır. Hiç bir ülke dünyada ekonomi sistemden izole edilmiş sağlam bir ekonomi oluşturamaz." Günümüzde ülkeler arasında ilişkilerin formalaşmasında ticaret birinci yerde dayanmakdadır. Tarihen ticaret insanların var olduğu günden bugüne kadar insanların işlerini kolaylaşdırmak ve ülke düzeyine getirerek deyişik şekilde geliştirilmişdir. Bu da ticaretin satışı şekli, devlet tarafından müdahilesi, birliklerin kurulması, teknoloji faktorlar, ve s. kimi şekilllere getirilmiştir. 21 yüz yılda, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, sistemin farklı yönlerinin uygulanması, uluslararası ticaret operasyonlarının birleştiği yollarının gelişme eğilimleri, ilkeleri, mekanizmaları, yönetmelik önemlidir. Azerbaycan sovyetler birliyinde olduğu zaman uygulanan ticaret, birliyin koyduğu ilkeler ile ticaret edilmiş yani “Proteksionizm” anlayışı uygulanmış- yani dış ülkelerle ticaret anlayışı olmamıştır. 20. yüzyılın sonunda SSCB'nin çöküşünün bir sonucu olarak, Azerbaycan bağımsızlığını yeniden kazanmıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıqdan sonra ekonomide ciddi değişiklikler baş vermiş ve ticaret “Proteksionizm”den “Liberalizme” keçmişdir. Bu anlayış ülkede sadece ekonomi için deyil hem de diş ülkelerle apardığı siyasetde ciddi etki yapmışdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Uluslararası Ticaret, Azerbaycan

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.