Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Cari İşlemler Dengesi ve Ekonomik Büyüme: Oecd Ülkeleri İçin Bir Analizi

Kurtuluş Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Aytaç Pekmezci
Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye

Çalışmanın konusu cari açık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkidir. Çalışmanın temel amacı; ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki ilişkinin hem teorik hem de ampirik olarak analiz edilmesidir. Çalışmada öncelikle konuyla ilgili literatür incelenmiş ve zaman serisi analiz yöntemi kullanılarak, ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki ilişki ampirik olarak ölçülmüştür. Çalışmanın verileri Dünya Bankasının İstatistiki Veri Tabanlarından elde edilmiştir. 32 adet OECD ülkesi için 2005:1-2017:4 dönemini kapsayan bir zaman serisi oluşturulmuştur. Diğer taraftan Eşbütünleşme analizi uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Bütün bu analizler sonucunda, ekonomik büyüme ile cari açık arasında sadece 3ülke için uzun dönemli bir ilişkinin olduğu sunucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme Analizi, Cari Açık, Ekonomik Büyüme

Current Account Balance and Economic Growth: The Analyses for OECD Countries

The subject of the study is the relationship between economic growth and current account. The main purpose of the study, the relationship between economic growth and current account is to analyzed both theoretically and empirically. First; in this study, literature has been examined. Later the relationship between economic growth and current account empirically has been measured by time series analysis method. Data of study were obtained from World Bank Statistics Database. A data set has been created between the periods 2005:1-2017:4 for 32 OECD countries. On the other hand, Cointegration analysis was applied. Result of all these, it has been concluded that there has been a long term relation between economic growth and current account for only 3 counties.

Keywords: Economic Growth, Current Account, Cointegration Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.