Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Depo Yönetiminde Parti ve Bölge Sipariş Toplama Stratejilerinin Karşılaştırılması

Ercan Şenyiğit
Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye

İlknur Yavuz
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye

Bu çalışmada, depo yönetiminde sıklıkla kullanılan iki farklı depolama stratejisi birbirleri ile 50 farklı örnek için karşılaştırılmış hangi stratejinin daha iyi performans gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada parti ve bölge sipariş toplama stratejileri dikkate alınmıştır. Çalışmada dikkate aldığımız örneklerde, 2 toplayıcı ve 4 koridordan oluşan bir depo alanı ve bir toplayıcının maksimum 20 öğe toplayabildiği 2 dalgadan oluşan bir sistem olduğu varsayılmıştır. Bu iki stratejiyi karşılaştırmak amacıyla 50 farklı örnek veri üretilmiş ve karşılaştırmalar bu örnek veriler üzerinden yapılmıştır. Stratejileri karşılaştırmak için amaç fonksiyonu toplanamayan toplam öge sayısı olan bir matematiksel model kullanılmıştır. Bu matematiksel model, 50 örnek verinin her biri için çalıştırılmıştır. Dikkate alınan 50 örnek verinin 30 tanesinde parti toplama stratejisinin (%60), 7 tanesinde bölge toplama stratejisinin (%14) daha iyi sonuç verdiği ve sadece 13 tanesinde (%26) stratejilerin performanslarının eşit olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde genellikle parti toplama stratejisinin bölge toplama stratejisinden daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Çalışmada bu durumun nedenleri ayrıca açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Depo Yönetimi, Sipariş Toplama, Parti Sipariş Toplama, Bölge Sipariş Toplama

The Comparison of Batch and Zone Order Picking Strategies in Warehouse Management

In this study, two different storage strategies, which are frequently used in warehouse management, were compared for 50 different samples and it was tried to determine which strategy performed better. In the study, batch and zone order picking strategies are taken into consideration. Storage area consisting of 2 pickers, 4 corridors and a system consisting of 2 waves where a picker can accumulate a maximum of 20 items are considered as example design in the study. In order to compare these two strategies, 50 different sample data were produced and comparisons were made on these sample data. To compare these strategies, a mathematical model was used in which the objective function is the total number of elements that cannot be aggregated. This mathematical model is run for each of the 50 sample. It was determined that 30 of the batch picking strategy (60%), 7 of the zone picking strategy (14%) performed better and only 13 of the strategies (26%) were equal in performance from 50 samples under consideration. When the results were examined, it was generally determined that the batch order picking strategy outperforms the zone order picking strategy. The reasons for this situation are also explained in the study.

Keywords: Warehouse Management, Order Picking, Batch Order Picking, Zone Order Picking

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.