Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hacmiyle Taşımacılık Faaliyetleri Arasındaki İlişki

Eda Palyoş
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Serkan Konya
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Günümüzde ekonomik faaliyetler içesinde önemli bir yer tutan taşımacılık sektörü geniş iç hacmi ve dinamiğiyle her geçen gün önemi artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin bu sektörde söz sahibi olabilmeleri ve rekabet içinde kalabilmeleri için bu sektördeki gelişimlerini arttırmaları önem arz etmektedir. Ülkelerin coğrafi konumları sektörün büyümesinde doğrudan bir etki yaratırken faaliyet alanlarının gelişmesi gelişmişlik düzeyleriyle birlikte dış ticaret hacimleri ile de ilişkilidir. Bu nedenle bu çalışmada taşımacılık sektörünün faaliyet alanları ile dış ticaret hacmi arasında ilişki araştırılmaya çalışılmıştır. Taşımacılık faaliyetleri temsilen taşımacılık hizmetleri verileri ile dış ticaret hacmi içinde ihracat ve ithalat verileri kullanılmıştır. Belirtilen veriler 1995 – 2016 yıllarını kapsamaktadır. Bağımlı değişken olarak dış ticaret hacmi verileri kullanılırken, bağımsız değişken olarak ise taşımacılık hizmetleri verileri kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hacmi ile taşımacılık hizmetleri verileri panel veri analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, Dış Ticaret Hacmi, Taşımacılık Hizmetleri

Relationship Between External Trade Volumes and Transport Activities in Developing Countries

Today, the transport sector, which has an important place in economic activities, is getting bigger every day with its large internal volume and dynamism. It is important for developing countries to increase their development in this sector so that they can have a say in this sector and stay competitive. While the geographical location of the countries has a direct impact on the growth of the industry, the development of the fields of activity is related to the external trade volumes as well as the development levels. For this reason, in this study, it was tried to investigate the relationship between the fields of activity of the transportation sector and external trade volume. Export and import data were used within the volume of external trade as well as transportation services data representing transportation activities. The stated data cover the years 1995 - 2016. External trade volume data is used as a dependent variable while transportation service data is used as an independent variable. Foreign trade volume and transportation services data of developing countries were analyzed by panel data analysis method.

Keywords: Foreign Trade Volume, Transportation Services, Panel Data Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.