Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gümrük Kapılarında Yolcu Beraberi Eşya Uygulaması

Baycan Demiral
Öğr. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Gümrük kapılarından geçiş yapan yolcuların, beraberlerinde ülkeye getirebilecekleri veya ülkeden götürebilecekleri eşyalar ve miktarları hakkında yeterince bilgiye sahip olmamaları nedeni ile maddi kayıplar yaşarken gümrük idaresince cezalandırılmaları da söz konusu olmaktadır. Çalışmanın amacı yolcu geçişlerindeki gümrük uygulamaları hakkında bilgi vererek yolcuların mağduriyetlerini önlemek ve gümrük idaresinin iş yükünde ve zaman kaybında tasarruf sağlayacağını belirtmektir. Konunun çerçevesinin mevzuata bağlı oluşu nedeniyle güncel kanuni mevzuat incelenerek, çalışmada rastlanabilecek olası farklı uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması hakkında Karar, 06.07.2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelge çalışmanın yasal sınırlarını oluşturmaktadır. Bu yasal çerçeve incelenerek yolcuların beraberlerinde geçiş yaptırabilecekleri eşyalar ve miktarları hakkında farkındalık yaratmak için yolcu geçiş salonlarında yer alacak panolarda bilgilendirmeler yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca çeşitli sebepler ile ortaya çıkan farklı uygulamaların bir yasal hak olmadığı çalışmada belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yolcu, Gümrük Kapısı, Kişisel Eşya

The Application of Passenger Goods at Customs Gate

The passengers who pass through customs gates are not allowed to have sufficient knowledge about the goods and quantities they can bring to the country with them or bring them from the country, but they also have to be punished in the Customs Administrations while experiencing financial losses. The purpose of the work is to inform passengers about the customs practices in passenger transit, to prevent the victims of the passengers and to indicate that the customs authorities will save the workload and time loss. Due to the fact that the framework of the subject is connected with the legislation, current legal legislation is examined and information is given about the possible different applications that may be encountered in the study. Article 167 of the Customs Code No. 4458, Decision No. 2009/15481 of the Council of Ministers "The Decree on the Application of Certain Articles of the Customs Code No. 4458 Circular dated 06.07.2011 and numbered 2011/39. constitutes the legal limits of the work. By examining this legal framework, it is recommended that passengers be informed in the passenger transit halls to raise awareness of the goods and quantities they may pass through. Moreover, it is stated that different applications arising from various reasons are not a legal right.

Keywords: Passenger, Customs Gate, Personal Goods

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.