Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Limanlar İçin Dijital Pazarlamanın Önemi: Hopa Limanı Sosyal Medya Yönetim Analizi

Meriç Burçin Özer
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin, Türkiye

Veysel Tatar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Soner Esmer
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin meydana getirdiği yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticari kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak müşteriyle iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkarken, zaman içerisinde teknolojiyle birlikte pazarlama iletişiminin tüm unsurlarının entegre bir şekilde kullanılmasını gerektirmiştir. Dünya ticaretindeki yoğun rekabet ortamı ve müşteri taleplerindeki değişmeler startejik olarak müşteriye ulaşmada liman işletmeleri açısından yeni çözüm arayışlarına sevk etmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak pazarlama ve dijital pazarlama kavramlarına yönelik teorik bir çerçeve çizilerek, Hopa limanın Türkiye’deki limanlar içerisinde sosyal medya pazarlaması özelinde incelenerek, limanın sosyal medya kullanımında SWOT analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: SWOT Analizi, Dijital Pazarlama, Hopa Limanı, Sosyal Medya

The Importance of Digital Marketing for Ports: Hopa Port Social Media Management Analysis

Technological developments have converted the way of companies to connect with their target customers in new and innovative way such as digital media. People’s behaviors and habits that shifted to a different axis,depending on the new order created by the technology; commercial organizations’ relationships and communications with customers has also changed. While different than traditional marketing methods of marketing, as the marketing communication elements that value the communication with the customer gained prominence over time, it has required the integration of all elements of marketing communication with technology. The intense competitive environment in world trade and changes in customer demand have led to the search for new solutions in terms of port operations in a strategic way. In this study primarily a theoretical framework will be drawn for the marketing, digital marketing concept Hopa Port Swot analysis use of social media management ports in Turkey.

Keywords: Social Media Management, SWOT Analysis, Digital Marketing, Hopa Port

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.