Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Hashtagli Tweetlerin Sosyal Medya Analizi

Burhan Kayıran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Ömür Yaşar Saatçioğlu
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Sosyal medya, kişilerin olduğu kadar; organizasyonların da kendini ifade etmesinin bir yoludur. Öyle ki, kişiler ve organizasyonlar, durum ve olaylara ilişkin fikirlerini sosyal medyada anlık olarak paylaşmaktadırlar. Twitter da durum ve olaylara ilişkin paylaşımların yapıldığı popülar bir sosyal medya platformudur. 280 karakterlik bir söz dizimiyle yapılan bu paylaşımlar her yaştan ve her kesimden bireyin birbirlerinin görüş ve düşüncelerini tekrar tweetlediği ve bahsettiği bir platformdur. Sosyal medya popülar kültüre yönelik paylaşımların yanı sıra; politika, ekonomi, kriz iletişimi gibi çok ciddi konularla ilgili sürekli güncellenen bir veri bankası durumundadır. Bu yönüyle, twitter veri madenciliği çalışmalarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ilk olarak, bilgisayar destekli sentiment analizi tekniklerine değinilmiştir. Ardından twitter’da “logistics” hashtag’i ile paylaşılan tweetlerin duygu durum analizi yapılmıştır. Çalışmaya konu olan tweetlerin analizi temel duygu durum ve tweet analizlerinde kullanılan yöntemlere dayalı web tabanlı bir uygulama programlama arayüzü ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman diliminde “logistics” hashtag’i ile sosyal medyada neler paylaşıldığı, gündemde olan konuların dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Duygu Durum Analizi, Twitter, Lojistik, Sosyal Medya Analizi

Social Media Analysis of Tweets with Logistics Hashtag

Social media, as much as the people; It is also a way for the organizations to express themselves. So that people and organizations instantly share their ideas about situations and events in the social media. Twitter as well is a popular social media platform where situations and events are subscribed and shared. With a 280-character script, these subscribes and shares are a platform that reflects the attitudes of individuals from all ages and all walks retweet and mention each other's current thoughts and ideas. Social media in addition to is a constantly updated data base on very serious issues such as politics, economy, crisis communication besides the popular culture oriented sharings. In this aspect, twitter is used on data mining operations. In this study, firstly, computer aided sentiment analysis techniques are mentioned, Then, on twitter, tweets that were shared with "logistics" hashtag were analyzed. Analysis of the tweets subject to this study was carried out by a web-based application programming interface based on the methods used in basic emotional state and tweet analysis. As a result, "logistics" hashtag in the time period of the research is aimed to determine the distribution of issues in social media.

Keywords: Logistics, Sentiment Analysis, Social Media Analysis, Twitter

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.