Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Manisa’nın Dış Ticaretine İlişkin Dinamiklerin Değerlendirilmesi

İsmail Metin
Dr. Öğr. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Hakan Atlı
Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

İrfan Kalpalı
Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Türkiye 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracata karşılık 233 milyar 800 milyon dolarlık ithalat yaparak toplamda 390 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Sakarya’nın ardından en çok dış ticaret hacmine sahip sekizinci şehir Manisa olmuştur. Bu çalışmada, Manisa’nın dış ticareti geniş bir çerçevede analiz edilmiştir. Bu kapsamda, şehrin dış ticaret hacminin gelişimi, dış ticaret yapılan ülkeler ve dış ticaret mal grubu (sektörel bileşimi) hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Manisa Gümrük Müdürlüğünden elde edilen veriler ışığında Manisa’nın dış ticaretine ilişkin dinamikler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Manisa’dan Almanya, İngiltere, Polonya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılırken; Almanya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerden ithalat yapılmaktadır. Uluslararası pazarlara en çok gönderilen ürünler makina, TV, plastik, zeytin, tavuk ürünleri, otomotiv ürünleri ve demir-çelik olurken, ithalatta makine, plastik, demir-çelik, optik saat ve nakil vasıtaları ön sıralarda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Manisa

The Evaluation of the Dynamics Regarding the Foreign Trade of the City of Manisa

Turkey has reached a foreign trade volume of 390 billion dollars in 2017 by realizing a 800 million dollars import in response to an export of 157 billion dollars. Following İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara, Gaziantep and Sakarya, the eighth city who has the biggest foreign trade volume has been Manisa. In this study, the foreign trade of Manisa has been analyzed extensively. In this scope, information regarding the development of the foreign trade volume of the city, the foreign trade countries and the foreign trade product groups (sectoral compound) have been given. In addition, the dynamics of Manisa's foreign trade in the light of information received from the Manisa Customs Directorate have been examined in detail. While the export is conducted to many countries leading of which are Germany, England and Poland; the import takes place from countries such as Germany, Poland and Italy. The most frequently sent products to the international market are machine, TV, plastic, olive, chicken products, automotive products and iron-steel; and machine, plastic, iron-steel, optical clocks and means of transportation are the leading imported products.

Keywords: International Marketing, Manisa, International Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.