Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kalite Modellerinden Biri: Mıknatıs Hastaneler

Ayça Balmumcu
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Hilal Yüceyılmaz
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Sağlık hizmetlerinde kalite, hizmetlerin hem bilimsel norm ve standartlara, hem de bireylerin beklentilerine uygun olarak sunulması anlamına gelmektedir. Kalite değerlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için değişik uygulama standartları ve modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerden biri olan mıknatıs hastane kavramı nitelikli hemşirelerin kuruma çekilmesi, kurumda kalıcı olmaları için uygun ortamın yaratılması ve kaliteli bakımda sürekliliğin sağlanması görüşünü benimsemektedir. Mıknatıs hastaneler, mümkün olan en yüksek düzeyde donanıma ve eğitime sahip hemşireler, en iyi hasta uygulamaları ve en iyi çalışma koşulları ile gerek hastalar gerekse hemşireler açısından en iyi sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Mıknatıs hastane uygulaması ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükselmesinin, gerek çalışan gerekse hasta tatmininin sağlanmasının, moral ve motivasyonlarının yükselmesinin, örgütsel bağlılığın ve çalışan performansının artmasının mümkün olabileceği düşünülmekte, mıknatıslık özelliği taşıyan hastanelerin hemşireler için çekici olma özelliği taşımasına bağlı olarak, nitelikli işgücünün kaybının önüne geçileceği de öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Mıknatıs Hastane, Hemşirelik

At The Management of Health Services One of the Quality Models: Magnetic Hospitals

The quality at the health services means to introduce the services in accordance with both scientific norms and standarts, and thenexpectations of the persons. Many different appliances standarts and models had been improved to hand the matter afficiently. As one of the models magnetic hospital meaning regards to collect the qualified nurses to the institutions,and their maintenance and also the maintenance of the high quality care. The magnetic hospitals aims at to have the best equipments and the best qualified nurses and the best patient appliences, the highest working conditions as much as possible. The magnetic Hospital applience is considered to provide the health care quality rising. It also provides satisfaction for both the nurses and patients. That is gives the way to loyalty to the institutions, rises the moral and motivations fort he working staff. And so, the staff, workers will stay at the institutions. This point is important for the loss of productive power as well.

Keywords: Nursing, Management of Health Services, Magnetic Hospital

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.