Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Talent Selection for Supply Chain Management Using Fuzzy Logic

Sedefhan Denizhan
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Pınar Yıldız Kumru
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

Recently, talent management takes a critical role among the strategic priorities of the successful companies. Identifying and recruiting talent is a fundamental requirement to meet changing needs of industries and strive in a competitive environment. Talent formulation can contribute to management decisions. In this study, it is aimed to apply a mathematical model to select the right talent to a Logistics Specialist position in a Supply Chain Management department comparing three candidates based on desired knowledge, skill and competencies all of which constitute the talent level of the candidate. The professional views of human resources manager and supply chain manager are considered as input through the assessment of the candidates. The weights of the knowledge, skill and competencies may be assessed differently by management teams that evaluate the candidate. In addition, the candidate assessment process includes vagueness due to different perceptions. Therefore, a fuzzy logic approach is used in this study to overcome the uncertainty. Specifically, a fuzzy analytical hierarchy process (AHP) is applied in this study as a multi criterion decision making methodology. The contribution of this study is to formulize the talent numerically with criterion based pair-wise comparisons. As a future highlight, target is to implement the same methodology to other human resources management processes so as to provide a numerical tool for management decisions.

Keywords: Talent Management, Fuzzy Logic, Supply Chain Management, Human Resources Management

Bulanık Mantık İle Tedarik Zinciri Yönetiminde Yetenek Yönetimi

Son zamanlarda yetenek yönetimi başarılı şirketlerin stratejik öncelikleri arasında kritik role sahip olmaya başlamıştır. Endüstrinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak ve rekabetçi bir ortamda sürdürülebilir olmak için yeteneğin belirlenmesi ve işe alınması temel bir gerekliliktir. Yeteneğin formüle edilmesi, yönetim kararlarına destek sağlayabilir. Bu çalışma ile, doğru yeteneğin Tedarik Zinciri Yönetimi departmanında Lojistik uzmanı pozisyonuna seçim kararında üç adayın beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerine göre karşılaştıracak matematik bir model uygulanması hedeflenmiştir. Bilgi, beceri ve yetkinlik değerlendirmeleri bir adayın yetenek seviyesini oluşturmaktadır. İnsan kaynakları müdürü ve tedarik zinciri müdürünün profesyonel görüşleri, adayların değerlendirilmesinde girdi olarak kabul edilmiştir. Bilgi, beceri ve yetkinliklerin ağırlıkları adayı değerlendiren yönetim ekipleri tarafından farklı değerlendirilebilir. Ayrıca, aday değerlendirme süreci farklı bakış açıların bağlı olarak belirsizlik içermektedir. Bu yüzden, belirsizliği yönetmek adına bu çalışmada bulanık mantık yaklaşımı uygulanmıştır. Spesifik olarak çok kriterli karar verme yöntemi bazında bulanık analitik hiyerarşi prosesi (AHP) bu çalışmada uygulanmıştır. Kriter bazında ikili karşılaştırılmasıyla yeteneğin sayısal olarak formüle edilmesi bu çalışmanın katkısıdır. Çalışmanın devamı olarak, gelecekte aynı yöntemi diğer insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yansıtmak ve bu sayede yönetime karar vermeye destek sağlayan sayısal araçlar sunmak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Bulanık Mantık

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.