Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zinciri Yönetiminde Üretim Kararının Rolü Ve Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama

Seda Mungan
Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Uluslararası pazarlarda iş yapan firmalar için etkin bir tedarik zinciri yönetimi başarıya giden yolda en önemli unsurlardan birisidir. Bir yapının temeli sağlam atılmamışsa en küçük bir darbede bu yapı üzerinde çatlaklar gözlemlenir ve zaman içinde yapı ayakta duramayacak hale gelebilir. Bir tedarik zincirinin yapısı da aynı şekilde sağlam temeller üzerine kurulmalıdır. Bu noktada önem verilmesi gereken belli başlı bir takım karar alanları vardır. Bu karar alanlarından biri de üretimdir. Hangi ürün, nasıl ve ne zaman üretilmeli gibi birtakım sorulara cevap aranmalı ve bu cevaplar doğrultusunda süreç yönetilmelidir. Bu çalışmada imalat firmaları üzerine odaklanılarak belli başlı üretim sistemleri üzerinde durulmuş ve örnek olarak otomotiv yan sanayiinde hizmet veren bir talaşlı imalat firmasının hangi üretim sistemini takip ettiği, neden bu tercihi yaptığı şeklinde açıklayıcı bir vaka çalışması ele alınmıştır. Ayrıca vaka kapsamında doğrusal programlama yöntemi kullanılarak üretim kararına yönelik bir sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğrusal Programlama, Üretim Kararı, Üretim Sistemleri, Tedarik Zinciri Kararları

The Role of the Production Decision in the Supply Chain Management and a Study in the Automotive Supply Industry

An effective supply chain management for companies operating in international markets is one of the most important elements on the road to success. If the foundation of a structure is not firmly laid, cracks are observed in case of an encountered impact and over time the structure may become unstable. The structure of a supply chain should be built on solid foundations in the same way. At this point there are number of major decision areas that need to be emphasized. One of these decision areas is production. Some questions such as which product will be produced, how many and how it will be produced, should be answered and the process should be managed in the direction of these answers. In this study, focusing on manufacturing firms, main production systems were emphasized and an explanatory case study had been dealt with, for example, which production system was being followed in a machining company serving in the automotive supply industry and why it made this preference. In addition, related to the production decision a result has been obtained by using the linear programming method.

Keywords: Linear Programming, Production Decision, Production Systems, Supply Chain Decisions

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.