Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

The Effect of Freight Rates on Fleet Productivity: An Empirical Research on Dry Bulk Market

Abdullah Açık
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Burhan Kayıran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Fleet productivity generally increases in two directions. First one is achieved by increasing the speed of the vessels in the market conditions where high freight rates are observed, this causes an increase on the amount of cargo per unit capacity they carry at the unit time. The other one is related to the short run inelastic supply curve in shipping because of the time to build effect. When the demand increases occur, the amount of cargo carried per unit capacity increases since increase in the supply is limited in the short run. In this context, it is aimed to determine the relationship between freight rates and the amount of cargo carried per unit capacity in this study. The Baltic Dry Index (BDI) was selected as a measure of the freight rates, and the tonnage carried per DWT from the portion of the total cargo tonnage carried by the sea to the dry cargo fleet capacity during that year was selected as an indicator of the fleet productivity. The dataset used in the study consists of annual observations covering the period from 1985 to 2016. Correlation and regression methods were used to determine the econometric relationship between the variables. As a result of the study, a significant strong relationship was found between freight rates and productivity in the positive direction. According to the developed model, a 10% increase in the freight rate causes an increase of about 0.9% in fleet productivity.

Keywords: Dry Bulk Market, Fleet, Productivity, Freight Rates

Navlun Oranlarının Filo Verimliliği Üzerine Etkisi: Kuru Dökme Yük Piyasası Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Filo verimliliği genellikle iki şekilde artar. Bunlardan ilki yüksek navlun oranlarının gözlemlendiği piyasa koşullarında gemilerinin hızlarının artmasıyla elde edilir. Hızın artması birim zamanda birim taşıma kapasitesi başına taşınan yük miktarının artmasına neden olur. Diğeri ise, inşa için zaman etkisinden dolayı denizcilikteki kısa dönemdeki inelastik arz eğrisiyle ilgilidir. Talep artışı meydana geldiğinde kısa dönemde arz artışı sınırlı olduğu için, birim taşıma kapasitesi başına taşınan yük miktarı artar. Bu çerçevede, bu çalışmada birim taşıma kapasitesi başına taşınan yük miktarı ile navlun oranları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Baltık Kuru Dökme Yük Endeksi (BKDYE) navlun oranlarının bir ölçüsü olarak seçilmiştir. Ve bu yıldaki toplam taşınan kuru yük miktarının toplam kuru yük filosunun kapasitesine oranlanmasıyla da DWT başına taşınan yük miktarı verimliliğin bir göstergesi olarak elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti 1985 ve 2016 yılları arasını kapsayan yıllık gözlemlerden oluşmaktadır. Değişkenler arasındaki ekonometrik ilişkinin tespit edilmesi için korelasyon ve regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda değişkenler arasında güçlü anlamlı ve pozitif yönde ilişkisi tespit edilmiştir. Kurulan modele göre ise, navlun oranlarındaki %10’luk bir artış filo verimliliğinde yaklaşık %0,9’luk bir artışa neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Filo, Kuru Dökme Yük Piyasası, Verimlilik, Navlun Oranları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.