Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tıbbi Tedarik Zincirinde Tedarikçi Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Süreci Çalışması

Oytun Cebeci
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Gül Denktaş Şakar
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Tıbbi tedarik zinciri sektörün önemi ve büyüklüğü ile araştırmacıların dikkatini çektiği gibi karar vericilerin de süreci daha verimli hale getirmek adına çeşitli önlemler aldığı bir alandır. Türkiye’de de sürecin daha iyi işlemesi adına “Sağlık Market” uygulamasına geçilmiştir. Bu çalışmada, tıbbi tedarik zinciri yazını incelenmiştir. Yazın taramasından elde edilen değişkenler Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi ile uzman görüşleri alınarak incelenmiş ve analiz edilmiştir. Bunun yanı sıra, tedarik zincirindeki ortaklık yapıları ve Sağlık Market uygulaması örneğinde Devlet Malzeme Ofisi ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışma süreci incelenmiştir. Çalışmanın Türkiye’de tıbbi tedarik zincirindeki ana faktörleri ortaya koyması açısından tıbbi tedarik zinciri paydaşları, bu alandaki bir işbirliğini incelemesi açısından da araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Tedarik Zinciri, Sağlık Market, Tedarikçi Seçimi

Supplier Selection in Healthcare Supply Chain: An Analytic Hierarchy Process Study

The healthcare supply chain is a field where decision makers have taken various measures in order to make the process more efficient as well as attracting researchers with its size and importance. In Turkey, “Sağlık Market (Health Market)” was put into practice for better continuation of the process. In this study, the healthcare supply chain literature was analyzed. Variables obtained from the literature review were examined and analyzed by expert opinions with Analytical Hierarchy Process method. In addition to this, partnership structures in the supply chain and the cooperation of the State Supply Office and the Ministry of Health was examined in the case of Health Market application. It is thought that the study will be useful for healthcare supply chain stakeholders in identifying key factors in the healthcare supply chain, as well as for researchers in terms of examining a collaborative effort in this area.

Keywords: Healthcare Supply Chain, Supplier Selection, Health Market

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.