Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye Ekonomisi İçin Cari Açık Önemli Bir Sorun Mudur? Nedenleri ve Çözüm Önerilerine İlişkin Bir Değerlendirme

Nergis Ünlü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye

Türkiye ekonomisinde cari açık 2002 yılından itibaren sürekli artmakta olup özellikle 2010 yılından sonra önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki cari açık problemine ilişkin bir değerlendirme sunmaktır. Bu kapsamda çalışmada, Türkiye’de cari açığın niçin önemli bir sorun olduğu, cari açığı hangi faktörlerin etkilediği ve cari açık sorununa ilişkin çözüm önerileri incelenecektir. Yapılan incelemeler doğrultusunda, dış ticaret yapısı ve finansman biçimi nedeniyle Türkiye’de cari açığın sorun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki cari açık sorununun hem iç hem de dış ekonomik koşullarından ve politikalarından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Özellikle küresel ekonomide görülen likidite bolluğu ve neticesinde ülkeye giren yabancı sermaye cari açığın şiddetini arttırdığı görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmada cari açık sorununun giderilmesi için çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Sermaye Hareketleri, Dış Ticaret

Is Current Account Deficit a Major Problem for Turkish Economy? Its Reasons and Solution Suggestions

Current account deficit in Turkish economy has increased steadily since 2002, especially after 2010.In this study, it is aimed to present an evaluation related to current account deficit in Turkish economy. In this context, it has been examined why current account deficit is a major problem in Turkish economy, which causes affect it, and what suggestion sare for it. In paralel with these examinations, it has been seen that current account deficit is a major problem due to the structure of foreign trade and finance in Turkey. Moreover, it has been determined that both internal and external economic conditions and policies have caused it. In particular, it has been identfied that excess liquidity in global economy and foreign capital of the country has intensified current account deficit. In this regard, it has been presented suggestions related to current account deficit problem in the study.

Keywords: Current Account Deficit, Capital Movements, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.