Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de 2003-2017 Dönemi Asgari Ücret Gelişmelerinin Enflasyon ve Dolar Kuru Çerçevesinde Analizi

Mustafa Çağlar Özdemir
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Ekrem Erdoğan
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Çalışmada 2003-2017 dönemi arasında Türkiye’deki brüt asgari ücret değişimleri ile aynı dönem dolar kuru ve enflasyon (TÜFE) arasındaki ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışmanın amacı ilgili dönemde asgari ücrete ilişkin değişimin dolar kuru ve enflasyon karşısındaki nominal pozisyonu ortaya koymaktır. Çalışmada kullanılan asgari ücret verileri Çalışma Bakanlığı ilgili istatistiklerinden, enflasyon verisi TÜİK Tüketici Fiyat Endeksinin bir önceki yılın on iki aylık ortalamalarına göre değişen Aralık rakamlarından, döviz kuru verileri dolar bazında yıllık ortalama döviz kurları merkez bankası ve piyasa veri arşivlerinden elde edilmiştir. Toplanan veriler yıllık ve kümülatif artış oranı hesaplamaları ardından grafikleştirilmiş, ilgili veri setleri arasındaki ilişki düzeyi korelasyon katsayıları hesaplanarak ortaya konulmuştur. 2003- 2017 döneminde brüt asgari ücretin yıllık ortalama %7,3 hızla dönem başı-sonu arasında 4,8 kat arttığı; aynı dönemde tüketici fiyat endeksinin yıllık ortalama %3,1 hızla dönem başı-sonu arasında 2,1 kat arttığı; döviz kurunun ise yıllık ortalama %3,1 hızla dönem başı-sonu arasında 1,4 kat arttığı hesaplanmıştır. Brüt asgari ücret yıllar itibariyle kimi zaman dolar karşısında değer kazanmış kimi zaman kaybetmiş olmakla birlikte 2003 kur seviyesi karşılığında yaklaşık 204 dolar olan brüt asgari ücretin 2017’de 1,38 kat artışla yaklaşık 486 dolar seviyesine yükseldiği hesaplanmıştır. Brüt asgari ücretin kümülatif değişim yüzdesi ile 2003-2017 arasındaki 14 dönem TÜFE değişim yüzdelerinin koralesyon analizi yapıldığında Düşük negatif ilişki olduğu görülmektedir. Brüt asgari ücretin TL karşılığı ile dolar karşılığı arasında 2003-2017 arasında 15 dönem korelasyon analizi yapıldığında Orta pozitif ilişki olduğu görülmektedir. Brüt asgari ücretin kümülatif değişim yüzdesi ile dolar kurunun 2003-2017 arasındaki 14 dönem kümülatif değişim yüzdelerinin koralesyon analizi yapıldığında Düşük pozitif ilişki olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Asgari Ücret, Dolar Kuru

Analysis of the Minimum Wage Development in the Framework of Inflation and Dollars Rate in the Period of 2003-2017 in Turkey

In this study the relationships among the gross minimum wage changes, dollar exchange and inflation rate (CPI) have been identified in the period of 2003-2017 in Turkey. The aim of the study is to reveal the nominal position of minimum wage rate changes against the dollar exchange and the inflation rate in the relevant period. The minimum wage data used in the study were obtained from the Ministry of Labour, the inflation data was obtained from TURKSTAT Consumer Price Index, exchange rates are derived from Turkey’s Central Bank and market data archives on a dollar basis. The cumulative rates of data’s improvements are shown with the aid of the graph. Relation level between the data sets was determined by the correlation coefficient calculations. It is calculated that the gross minimum wage has increased by 4.8 times with the geometric speed of 7.3% in the period of 2003-2017. In the same period, the consumer price index has increased 2.1 times with the geometric speed of 3.1%. The annual average rate of exchange rate increased by 1.4 times with the geometric speed of 3.1%. It is estimated that the gross minimum wage, which was about 204 USD against the 2003 exchange rate, increased to 1.48 times in 2017 and increased to about 486 USD. There is a low negative correlation between the percentage of cumulative change in gross minimum wage and the percentage of TUFE change in 14-period between 2003 and 2017. There is a moderate positive correlation between the gross minimum wage’s TL compansation and dollar compansation in 15-period between 2003 and 2017. There is a low positive correlation between the percentage of cumulative change in the gross minimum wage and the percentage of cumulative change in in 14-period between 2003 and 2017.

Keywords: Minimum Wage, Dollar Rate, Inflation

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.