Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Lojistik İle İlgili Eğitim Veren Bölümlerin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma

Kamil Bircan
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Algın Okursoy
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Güneş Açelya Sipahi
Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Lojistik sektörü dünya ticaretindeki farklılaşma, teknolojik gelişmeler ve endüstri 4.0 ‘ın etkisiyle farklı bir boyuta taşınmıştır. Sektördeki bu değişim nitelikli eleman ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gün geçtikçe gerek özel, gerek devlet üniversitelerinde lojistik ile ilgili bir çok program açılmaktadır. Ancak sayıdan çok sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmesi gerektiği açıktır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de lojistik eğitimi veren üniversitelerdeki eğitim stratejileri, programları ve hedeflerin incelenerek lojistik eğitiminin niteliğinin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Çalışmada Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında adında lojistik geçen bölümlere ait 2017-2018 dönemi dersleri incelenmiştir. Üniversitelerin lojistik bölümlerine ait müfredat içerikleri , bölümlerin internet sayfaları taranarak elde edilmiştir. Lojistik öğrencilerinin kazanımları teknik, analitik, iletişimsel ve yönetimsel olmak üzere kümelenmiş ve daha sonra bu kümelerdeki ağırlıklar hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Eğitimi, Lojistik, Yetkinlik Kümesi, Müfredat

A Research About Quality of Logistics Education Departments in Turkey

With differantiation in the world trade , advancements in technology and the Industry 4.0 ‘s effect; logistics have evolved. The changes in the sector require more qualified workers. Lots of logistics programmes are opened in both state and private universities. Thus, it is clear that the education must be done according to sectors need rather than numbers. The objective of this study is to create suggestions for increased education quality in logistics by examining universities’ logistics department’s education strategies , programmes and their goals. In this study classes of 2017-2018 which are done in higher education institutions , and departments which have the word “logistics” in them are examined in this study. Curriculums of logistics departments in universities are acquired through online databases. Educational attainments of logistics students are classified as technical, communicational, analytical and later managerial and ratios among these classes are calculated.

Keywords: Logistics, Logistics Education, Curriculum, Competency Cluster

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.