Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerinde Serbest Ticaret Anlaşmalarının Etkileri

Tuğba İncenacar
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Aylin Koç Konu
Dr. Öğr. Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Serbest Ticaret Anlaşmaları birçok ülkenin dış ticaret hacimlerini arttırmak ve ekonomik büyümelerine katkı sağlamak için başvurduğu bir ekonomik entegrasyon türü olmuştur. Bu anlaşmanın amacı ülkeler arasındaki ticari engelleri kaldırarak ticaretin serbestleştirilmesini sağlamaktır. Türkiye ticareti serbestleştirme yönünde bazı adımlar atarak AB ile aralarında gümrük birliği anlaşmasını imzalamıştır. Türkiye hem gümrük birliğinin bir sonucu olarak hem de dış ticarette dezavantajlı duruma düşmemek için Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Serbest Ticaret Anlaşmalarının önemini inceleyerek, anlaşmanın Türk dış ticaretine olan etkisini incelemektir. Araştırmanın sonuç kısmında bulgular değerlendirilerek geleceğe yönelik öneriler de ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Türk Dış Ticareti, İthalat, İhracat

Effects of Free Trade Agreement on the Foreign Trade of Turkey

Free Trade Agreements have been a type of economic integration that many countries have resorted to increase foreign trade volumes and contribute to economic growth. The purpose of this agreement is to ensure the liberalization of trade by removing trade barriers between countries. Turkey's liberalization of trade between the customs union agreement with the EU signed the direction of throwing some steps. The aim of this study was to examine the importance of the Free Trade Agreement in Turkey, the agreement was to examine the impact of Turkish foreign trade. The results of the research will be evaluated and future proposals will be tried to be presented.

Keywords: Foreign Trade, Free Trade Agreements, Turkish Foreign Trade, Export, Import

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.