Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Deniz Taşımacılığının Geleceği ve Temel Problemlerinin DEMATEL Yöntemiyle Değerlendirimesi

Umur Bucak
Arş. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Hakan Demirel
Dr. Öğr. Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Deniz taşımacılığı, taşınan yük miktarı bakımından uluslararası ticarette çoğunlukla talep edilen taşıma modudur. Dolayısıyla deniz taşımacılığının diğer taşıma modlarına göre rekabetçi üstünlüklerini sürdürülebilir kılabilmesi için, gelecekte oluşması muhtemel temel problemlerin iyi analiz edilmesi ve gereken önlemlerin zamanında alınması gerekmektedir. Değişken navlun fiyatları, alternatif yakıtlara geçiş süreci, mega gemilerdeki artış, diğer taşıma modlarının hızla gelişen ulaşım ağları gibi güncel konular, küresel ticarette deniz taşımacılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda belirlenen temel problemler alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilmiş, deniz taşımacılığının gelecekte karşılaşabileceği olası durumlar belirlenmiş ve bu durumlara ait ilişkiler DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz neticesinde uluslararası deniz taşımacılığının potansiyel problemleri etki derecelerine göre sıralanmış ve en etkili problem tespit edilerek, denizcilik sektörü için bir planlama oluşturulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taşıma Modları, Uluslararası Ticaret, Deniz Taşımacılığı, DEMATEL

The Future of International Maritime Transport and Evaluation of Basic Problems by DEMATEL Method

Maritime transport is often the mode of transport demanded in international trade in terms of the amount of cargo carried. Therefore, in order for maritime transport to maintain its competitive advantages over other transport modes, it is necessary to analyze the basic problems that are likely to occur in the future and to take precautions in a timely manner. Current issues such as variable freight rates, the transition process to alternative fuels, the increase in mega-ships, and the rapidly developing transport networks of other modes of transport, are of great importance in terms of maritime transport in global trade. The main problems identified in this context are evaluated by experts in the field, the possible situations that the maritime transport may encounter in the future are determined and the relations of these situations are analyzed by DEMATEL method. As a result of the analysis, the potential problems of international maritime transport are ranked according to impact levels and the most effective problem is identified, it is aimed to create a planning for the maritime sector.

Keywords: Maritime Transport, DEMATEL, Transport Modes, International Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.