Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Veri Gereksinimlerinin Belirlenmesi İçin Bir Yazın Araştırması

Dilay Çelebi
Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Şükrü İmre
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimine bağlı olarak, etkin ve sürdürülebilir hareketlilik sağlamak amacıyla ulaştırma ağlarının planlanması ve yönetiminde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Akıllı kartlar, araçlardaki GPS cihazları (ivme, hız, konum, vb.), trafik bilgi sistemleri (yol algılayıcılar, radarlar, kamera kayıtları, vb.), sosyal medya (anlık paylaşılan konum, kaza, etkinlik bilgileri, vb.) gibi farklı veri kaynaklarından beslenen bu sistemler, birçok tip ve yapıda veri barındırmaktadır. Kablosuz iletişim teknolojileri ve gelişmiş algılayıcıların yaygınlaşması bu sistemlerde kullanılan verinin üretim hızını ve üretilen veri tiplerini arttırmıştır. Bu çalışmada, ulaştırma sistemlerinde kullanılan farklı akıllı ulaştırma sistemlerinin mevcut durumunu ve gelişimini incelemek, AUS için kullanılan veri tiplerini ayrıştırmak ve veri kaynaklarını ortaya koymak için genel bir yazın taraması yapılmıştır. Hem akademik yayınlar, hem de endüstriyel raporlar kullanılarak gerçekleştirilen bu yazın taramasında, akıllı ulaşım sistemleri kullanım amaçları ve alanları açısından sınıflandırılmış, bu sistemlerde kullanılan veri, tip, kaynak ve kullanım amaçları açısından incelenerek gruplandırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, akıllı ulaşım sistemlerinin oluşturulması ve diğer akıllı sistemlerle bütünleştirilmesi için, mevcut ve gelecekte oluşacak veri gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Ulaşım Sistemleri, Veri Tipleri, Veri Kaynakları

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.