Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Araç Yüklemede 3 Boyutlu Atama Yaklaşımı

Burcu Adıgüzel Mercangöz
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ergün Eroğlu
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Companies utilize vehicles to transport their freights from origin to destination and desire to ensure the efficient usage of their vehicles. The general problem is to find the best way of loading their vehicles in constraints which consists of vehicle balance, vehicle capacity and freight’s destination place. In the last decades there were many attempts to solve the vehicle loading problems. In the simplest form the loading problem can be formulated in terms of linear programming and solved with a help of simplex method, or assignment method. In real life situations, however, the vehicle loading problem is more complicated and requires more advanced methods to be solved.

Anahtar Kelimeler: Araç Yükleme Problemi, 3 Boyutlu Atama

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 49

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.