Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Asimetrik Gezgin Satıcı Problemine Global Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması İle Çözüm Yaklaşımı

Mehmet Aksaraylı
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Osman Pala
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Lojistik sektörü bir ülkenin ekonomik gelişiminde en önemli yer tutan alanlardan birisidir. Gezgin Satıcı Problemi, lojistik sektöründe çokça çalışılan ve başka birçok probleme temel olan bir problemdir. Problem kısaca n adet noktaya birer kere uğramak koşulu ile en kısa yoldan n adet noktayı ziyareti amaçlar. Problemin NP-zor olması, uğranılması gereken nokta sayısı belirli bir seviyenin üzerinde kesin sonuç elde etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle Gezgin Satıcı Probleminin çözümünde sezgisel yöntemler öne çıkmaktadır. Sürü zekasını kullanan sezgisel yöntemler arasında bulunan Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması, kombinasyonel optimizasyon problemlerinin çözümünde oldukça iyi sonuçlar sunmaktadır. Çalışmada Karınca Sistemi ve Karınca Kolonisi Sistemi, önerilen iyi dağıtılmış başlangıç noktaları prensibine göre Asimetrik Gezgin Satıcı Probleminde farklı parametre değerleriyle test edilmiştir. MATLAB programlama dilinde yazılan program kullanılarak literatürde yer alan test problemleri çözülmüştür. Sonuçlar üzerinde yapılan istatistiksel analizler, önerilen değişikliğin çözüm değerlerine anlamlı katkı yaptığı yönündedir

Anahtar Kelimeler: Sürü Zekası, Gezgin Satıcı Problemi, Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 25

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.