Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nda 11. Maddesinde Yer Bulan “Transit Serbestisi” (Freedom Of Transit) Hükümlerinin Genel Olarak “Taşımacılık” Üzerindeki Olası Etkilerinin Ortaya Konulması

Mehmet Uylukcu
TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş., İstanbul, Türkiye

UNCTAD rakamlarına göre Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ile dünya ticaretinde küresel bazda maliyetlerde yıllık ortalama oranında bir düşüş beklenmekte ve dünya ticaretinde de 1 trilyon dolarlık bir artış beklentisi söz konusudur . Bu tür genel beklentilerle birlikte, söz konusu çerçeve anlaşmanın tam olarak uygulamaya konulması halinde, küresel ve bölgesel düzeyde taşımacılık ve lojistiğe de ciddi etkileri olacağından şüphe yoktur. Bu çalışmadaki temel amaç, 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nda 11 inci maddesinde yer bulan “Transit Serbestisi” (Freedom of Transit) hükümlerinin genel olarak “taşımacılık” üzerindeki olası etkilerinin ortaya konulmasıdır. Anlaşma ile “transit serbestisi” kavramına, diğer maddelerde olduğu gibi, çok genel düzeyde bakış sağlanmakla birlikte, Anlaşma’ya üye ülkelerin bildirileri ve madde taahhütleri, transit serbestisini daha da anlamlaştırmakta ve önemini artırmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasına genel bir bakış yer almakta, ikinci bölümde ise söz konusu Anlaşma’nın transit serbestisine ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Transit, Transit Serbestisi, GATT, Dünya Ticaret Örgütü, Taşımacılık, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 45

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.