Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dünya’da Drone Kullanan Şirketler Tespit Edilerek İşletmecilikte Drone Kullanımının Faydaları Üzerine Bir Araştırma

Ahmet Akdemir
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Güzide Karakuş
Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

Leyla Polat
Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye

İnsanların içlerinde var olan uçma isteği doğrultusunda meydana gelmiş olan havacılık, insanlığa büyük bir katkıda bulunarak, yaşamı kolaylaştırmakla kalmamış, ülkeler arası mesafeleri azaltarak küreselleşmeyi de hızlandırmıştır. Geçmişe dönülüp bakıldığında havacılık sektörünün gelişim hızının hayal dahi edilemeyecek düzeyde olduğu görülmektedir. Günümüzde havacılıkta gelinen son nokta pilota gerek kalmadan havalanan ve istenilen koordinatlarda hareket eden insansız hava araçlarıdır (İHA). İnsansız hava araçları için uzaktan kumandanın vereceği komutlara göre yada önceden içerisine yerleştirilmiş uçuş planına göre hareket etmek üzere iki farklı şekilde kontrol sistemi geliştirilir. Önceden belirlenmiş rotaya göre hareket eden İHA’lar daha çok askeri alanda kullanılan büyük boyutlarda olan araçlardır. Askeriyede kullanılan bu araçlar günümüzde ülkeler arası savaşları önemli ölçüde etkileyerek, savunma teknolojilerine farklı bir boyut kazandırmıştır. Uzaktan kumanda ile hareket eden, kişisel olarak da kullanılan insansız hava araçları ise drone olarak adlandırılmaktadır. Dronelar günümüzde bir çok insanın aklına gelmeyecek alanda kullanılmaya başlanmış ve sektöre özel önemli yararlar sağlamaktadırlar. Bu çerçevede yapılan bu çalışma, işletmeler için drone kullanımının yararlı olup olmadığına cevap niteliğindedir. Uygulanan metodoloji ise drone kullanan işletmelerin tespiti, işletmelerin droneları hangi amaçlarla kullandıklarının ve edindikleri faydaların araştırılmasıdır. Yapılan bu çalışmanın sonunda, konu hakkında akademik yazına katkı sağlanması, drone kullanımın yararlarının özel işletmeler için tanıtılması, ve işletmelerin bu gelişimi takip ederek, içerisinde bulunduğumuz teknolojik çağa ayak uydurmaları için teşvik edilmesi hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Aracı, İşletmeclilikte Drone, Drone, Havacılık

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 19

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.