Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Eskişehir’deki Bireylerin Toplu Taşımacılık Hizmetinden Memnuniyetinin Faktör Analizi İle Belirlenmesi

Fatih Çemrek
Prof. Dr., T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada bireylerin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet durumları araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla Eskişehir’de yaşayan bireyler arasından, tabakalı basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle, 500 kişi rasgele seçilmiştir. Bireylere toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet durumlarını belirlemek üzere hazırlanan bir anket formu sunulmuş ve cevaplar elde edilmiştir. Söz konusu anketin birinci bölümünde bireylerin demografik ve sosyal özelliklerine ilişkin sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet durumlarına ilişkin, 5’li Likert tipinde, 20 adet tutum-davranış soruları yer almıştır. Memnuniyet durumlarına ilişkin olarak sorulan tutum sorularından elde edilen cevaplar için Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır ve 5 faktör elde edilmiştir. Bu faktörlerin varyans açıklama oranı % 62 olarak belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Memnuniyet, Açıklayıcı Faktör Analizi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 12

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.