Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gemi İşletmeciliğinde Acil Durum Yönetimi Etkinliğini Değerlendirme ve İyileştirme Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Yaklaşımı Önerisi

Burcu Öztürk Taç
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Emre Akyüz
Doç. Dr., Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Türkiye

Metin Çelik
Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gemilerde acil durum yönetimi konusunda iyileştirme çalışmaları; eğitim, kural güncellemeleri ve teknoloji iyileştirmeleri çerçevesinde sürmektedir. Denizlerde yaşanan tehlikeli oluşumlar ve gemi kaza vakaları, bu konuda henüz istenilen düzeye gelinemediğini göstermektedir. Bu çalışmada, farklı sahalarda acil durumlara hazırlık konusunda geliştirilen yaklaşımlar gözden geçirilecektir. İlgili literatür taraması ile elde edilen bilgiler çerçevesinde, gemi işletmeciliğinde acil durum yönetiminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi üzerine yürütülecek bir araştırma planı önerilecektir. Bu çalışma ile gemi işletmeciliği organizasyonlarının filolarında bulunan farklı gemilerin acil durum planları kapsamında hazırlık düzeylerinin senaryo esaslı değerlendirilmesi konusunda katkılar sağlanması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gemi Acil Durum Planları, Gemi Emniyet Yönetimi, Gemi Operasyon Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 31

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.