Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hatay’dan Ortadoğu’ya Taşımacılıkta Lojistik Firmalarının Ülkelerde Baz Aldıkları Koşulların AHP ve TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi

İpek Özenir
Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye

Pınar Elçiçek Güneş
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Fulya Özdemir
Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İstanbul, Türkiye

Küreselleşmenin etkileri birçok sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de önemli derecede hissedilmektedir. Küçülen dünyada lojistik faaliyetleri yönetmek teknoloji, ülkelerin alt yapıları, ülkeler arası ilişkiler, taşıma sürecinde meydana gelen maliyetler, güvenlik, uluslararası anlaşmaların getirmiş olduğu yükümlülükler vb. kriterlerin etkisiyle zorlaşabildiği gibi kolaylaşabilmektedir de. Avrupa ülkelerinin Ortadoğu ülkelerine geçiş kapısı olan ülkemizde özellikle Hatay ilinde lojistik faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Suriye savaşının 2011 yılından günümüze kadar devam etmesi her ne kadar Hatay ili ve çevre illeri lojistik faaliyetleri açısından kötü etkilenmiş olsa da taşımacılık faaliyetleri Hatay ili için önemini halen korumaktadır. Bu çalışmada, Hatay ilinde faaliyet gösteren lojistik firmalarının gittikleri Ortadoğu ülkelerinde baz aldıkları kriterler literatür taraması ve uzman görüşü ile belirlenmiştir. Belirlenen kriterler doğrultusunda AHP ile önem dereceleri ikili karşılaştırma ile ölçülerek ağırlıkları hesaplanmış ve TOPSİS yöntemi ile ülkeler sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ülke Seçim Kriterleri, Çok Kriterli Karar Verme, Hatay, Ortadoğu Ülkeleri, Lojistik, AHP, TOPSIS

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 23

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.