Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hidrojen Enerjili Araçların Maliyet Açısından İncelenmesi

Fatih Enes Uzun
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yunus Ekmen
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yasin Özçelep
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada, hidrojen enerjili araçlar maliyet açısından incelenerek, fosil yakıtlı araçlara göre karşılaştırması yapılmıştır. Araçların, satış, bakım, yakıt sarfiyatı gibi özelliklerinin yanı sıra sistem verimliliğini etkileyen faktörler ve bunların maliyete etkileri araştırılmıştır. Hidrojen enerjili araçlarda hibrit sistemlerin yakıt maliyetine etkisi, İstanbul Üniversitesi Hidrojen Enerjili Araç takımının çalışmalarından elde edilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Enerjili Araçlar, Enerji Verimliliği, Maliyet

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 15

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.