Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Incoterms, Satış-Teslim Şekillerinin Taşıma Sözleşmesinde Etkisi

Burak Deligönül
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Turkay Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Incoterms terimleri ile tespit edilen satış-teslim şekilleri, günümüzde ticaretin fiilen gerçekleştirilme sürecinde tarafların belirlenmesi, hangi tarafın ne gibi sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olduğu, tarafların risk ve masraflarının paylaştırılması gibi sıkça taraflar arasında ihtilaf doğuran konuların çözümlenmesinde son derece önem teşkil etmektedir. ICC tarafından son olarak 2010 yılında yenilenen Incoterms terimleri; başta taşıma süreci ve taşıma süreci için düzenlenen belgelere doğrudan işlenebilmekte; bu sebeple alıcı ve satıcı tarafları etkilediği ölçüde taşıyıcı firmaların da üzerinde etkili olabilmektedir. Satıcı ve alıcı taraflar arasında somutlaşan bir satış sözleşmesi ile başlayan ticari süreçte çoğu zaman belirlenen teslim şekli koşulu, süreç boyunca aynı şekilde kalabilmektedir. Ancak çeşitli durumlarda tarafların kendi iradeleriyle teslim şeklinde değişiklik yaptığı uygulamada sıkça rastlanılan bir durumdur. Özellikle satıcı ve alıcı tarafların belirlediği teslim şekli doğrultusunda, taşıyıcı firmayı bulmakla yükümlü olan tarafın taşıma sözleşmesi üzerinde farklı teslim şekli kullandığı görülebilmektedir. Bu durum olası bir hasarlanma/ziya veya ihtilaf durumunda sürecin taraflarına ait sorumluluklarının belirlenmesine doğrudan etki etmekte dolayısıyla olası ihtilafın çözüm sürecinde son derece önem teşkil etmektedir. İşbu çalışmada, tarafların satış sözleşmesindeki teslim şeklinin taşıma sözleşmesine yansımalarının nasıl olduğu, satış sözleşmesindeki teslim şekillerinin taşıma sözleşmesinde ne gibi durumlarda farklılık gösterebildiği üzerinde hususları üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Taşıma Sözleşmesi, Incoterms, Incoterms 2010, Teslim Şekillleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 37

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.