Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Katar Krizi Sonrası Dönemde Türkiye İle Katar Arasında Sürdürülebilir ve Karşılıklı Fayda Sağlayan Bir Ticaret Modelinin Ortaya Konulması

Burak Can Altay
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Akif Fidanoğlu
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Suudi Arabistan önderliğindeki 4 Arap ülkesi Haziran 2017’de Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, Katar’a hava, deniz ve karadan ambargo uygulamaya başlamıştır. Söz konusu gelişmenin ardından 9 ülke daha Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme yoluna gitmiştir. Bunun üzerine, Katar ihtiyaç duyduğu ürünlerin ithalatı için alternatif ülkeler ve güzergahlar aramak durumunda kalmıştır. Türkiye, Katar’ın karşı karşıya kaldığı bu durumu sona erdirmek için krizin ilk anından itibaren diplomatik girişimlerde bulunmuş, zor durumdaki ülkeye havadan ve karadan gıda maddeleri göndererek destek vermiştir. Suudi Arabistan önderliğindeki Katar karşıtı grup ile Katar arasındaki kriz bölgede birtakım sorunlara yol açarken, diğer yandan Türkiye’ye, Katar ile ilişkilerini güçlendirmesi için uygun bir zemin sağlamaktadır. Katar’ın bölgedeki en önemli stratejik ortaklarından Türkiye, söz konusu krizi fırsata çevirebilecek bir yaklaşımla Katar ile iyi giden siyasi ilişkileri ile uyumlu olarak ticari ilişkilerini de geliştirme arayışı içerisindedir. Bu çalışma ile Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, BAE, İran ve diğer ilgili ülkelerin krizden önceki ve kriz boyunca süregelen ticari ilişkileri incelenerek Türkiye ile Katar arasında sürdürülebilir bir ticari modelin ortaya konulması hedeflenmektedir. Ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi adına hangi adımların atılabileceğinin tespit edilmesi, Türkiye’nin Katar’a ihraç edebileceği potansiyel ürünlerin ve Katar ile ticarette kullanılabilecek güzergahların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ambargo, Ticaret Güzergahı, Kriz, Fırsat, Suudi Arabistan, Ticaret Modeli, Ticaret, Katar

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 41

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.