Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Konteyner Terminal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi

Aynur Acer
Dr. Öğr. Üyesi, Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mehpare Timor
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Günümüzde Türk Konteyner limanları, Avrupa’nın trafik hacminin en fazla olduğu konteyner terminallerine sahip limanları konumuna gelmiştir. Uluslararası ticaretin artmasıyla birlikte limanların kapasitelerini optimal kullanabilmeleri için performanslarını düzenli gözden geçirmeleri gerekmektedir. Liman performansının değerlendirilmesinde etkinlik ve verimlilik kavramları önem arz etmektedir. Konteyner limanları rekabet veya çevresel etkilerin yarattığı olumsuzluklara karşı verimli çalışarak sınırlı olan kaynaklarını tasarruflu kullanmak durumundadır. Bu çalışmada Türkiye'de ülke ve bölge ekonomisine doğrudan katkısı olan konteyner terminallerin etkinliği analiz edilmiştir. Konteyner terminal etkinliklerinin ölçülmesinde operasyonel etkinlik temel alınarak girdi ve çıktılar belirlenmiştir. Yöntem olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmış, etkin ve etkin olmayan limanlar göreceli olarak belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: VZA, Etkinlik, Konteyner Terminalleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 20

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.