Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Terminaline Yapılacak Optimum Alt Yapı Yatırımının Seçiminde Benzetim Modellemesinin Kullanımı

Haydar Mücahit Şişlioğlu
Dr., Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ergün Demirel
Dr. Öğr. Üyesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada; bir lojistik terminali altyapısının geliştirilmesi için optimum yatırım alternatifi seçiminde, benzetim(bilgisayar simülasyon) modellerinin ve Veri Zarflama Analizi optimizasyon yönteminin avantajlarını birleştiren bir algoritma kullanılmıştır. Bu amaçla, bir lojistik terminalinde yürütülen faaliyetlerin benzetimini yapan ayrık (discrete) simülasyon modeli oluşturularak, belirlenmiş olan performans göstergelerinin farklı yatırım senaryoları için tahmin edilmesi yaklaşımı esas alınmıştır. Her bir senaryo için terminal ekipmanlarının farklı bileşenleri modelde girdi olarak kullanılmıştır. Müteakip aşamada, altyapı yatırım senaryoları performans çıktılarının birbirlerine göre etkinliklerinin değerlendirilmesi için Veri Zarflama Analizi yöntemi bir araç olarak kullanılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, Veri Zarflama Analizi etkinlik katsayısı sonuçlarını ve altyapı yatırım maliyetlerini girdi olarak kabul eden bir maliyet etkinlik analizi modeli oluşturulmuştur. Modelin kullanımı neticesinde, lojistik terminalinin geliştirilmesi için gerekli olan minimum maliyetli optimum altyapı yatırım paketi karar teklifi yapılmaktadır. Çalışmada örnek terminal olarak MARPORT konteyner terminalinin fiziki yapısı ve 2014-2015 yılları verileri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: VZA, Lojistik Terminal, Simülasyon

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 29

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.