Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Maksimum Adil Dağılım Problemi İçin Paralel Yerel Arama Yaklaşımı

Muhlis Özdemir
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Tunçhan Cura
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Maksimum adil dağılım problemi N elemanlı bir kümeden S elemanlı bir alt küme seçme problemi olarak bilinir. N kümesi bir uzaklık matrisi ile doğrudan ilintilidir ve bu kümeden seçilecek olan S kümesi ile çözüm uzayı belirlenmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda araştırmacılar ve uygulamacılar arasında popüler bir konu haline gelen Maksimum Adil Dağılım Problemi’nin, web sitelerinin sıralanmasından, depo yeri seçimine, çevresel politikaların belirlenmesinden, ekonomik yatırım kararlarının verilmesine, biyolojik mühendislik uygulamalarından, veri madenciliğine kadar oldukça geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. NP zor sınıfında yer alan bu problemin uzaklık matrisinde pozitif ve negatif değerlerin bulunması durumunda çok daha zorlaştığı bilinmektedir. 80’i Tip I ve 80’i Tip II olmak üzere literatürde 160 adet test problemi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacını maksimum adil dağılım problemi için paralel yerel arama yaklaşımının önerilmesi oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçların literatürdeki tabu arama, değişken komşu arama, yol birleştirme, tavlama benzetimi ve açgözlü rastgele adaptif arama prosedürü gibi sonuçlarla kıyaslandığında oldukça başarılı ve rekabetçi olduğu söylenebilir

Anahtar Kelimeler: Yerel Arama, Paralel Hesaplama, Çözüm Uzayı, Adil Dağılım Problemi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 28

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.