Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Araçlarının Optimal Rotalarının Belirlenmesi

Hasan Söyler
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Eda Fendoğlu
İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye

Günümüz rekabet ortamında işletmeler, artan müşteri taleplerini karşılamak için ürün, hizmet ve ilgili bilgilerin arz ve tüketim noktaları arasında minumum maliyet, optimum rota ve müşteri memnuniyetine uygun şekilde transfer edilmesine önem vermektedir. Ekonomideki öneminden dolayı son 50 yıldır akademisyenler tarafından üzerinde çok çalışılan ve lojistik yönetimi alt konusu olan Araç Rotalama Problemi (ARP), işletmelerde toplam dağıtım maliyetinin önemli bölümünü oluşturmakta ve finansal olarak ciddi harcamalar yapılmaktadır. Bu çalışmada da Lojistik Bilgi Sistemlerinin kapsadığı Stratejik Planlama Sistemlerinden, Optimum Dağıtım Planlama ele alınmış ve çalışmanın konusu; Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetim ve İlaçlama Şube Müdürlüğü’ ne bağlı haşerelerle mücadele için Malatya ili sınırları içinde ilaçlama yapan araçların optimum rotalarının belirlenmesi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rotalama, Karar Verme Teknikleri ve Modelleme, Optimizasyon, Çizelgeleme

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 22

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.