Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Olası İstanbul Depreminde Kurulacak Olan Konteyner Kentler İçin AHP ve VIKOR Yöntemleri Kullanılarak Yer Seçimi

Mert Eti
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Pınar Elçiçek Güneş
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Günümüz dünyasını ele aldığımızda, doğal afetler veya insan eliyle gerçekleştirilen afetler ve savaşlardan zarar görmüş mağdur insanlara yardım eli uzatmanın önemi bilinmektedir. Bu konuda en önemli adımların atılabilmesi ve zarar görmüş insanlara yardım elinin en kısa sürede uzatılabilmesinin, planlı ve programlı bir çalışmanın sonucu olduğu görülebilmektedir. Bu programlı çalışmanın ortaya konulabilmesi ise, afet lojistiği konusuna yeterli önemin verilmesi ile mümkün olabilmektedir. Lojistiğin bir kolu olan afet lojistiğinin verimli şekilde uygulanabilmesinin doğru yer seçimine de bağlı olduğunu ön gören bu çalışmada, olası bir İstanbul depreminde zarar görebilecek olan ilçeler incelenmekte olup, risk unsuru en yüksek olan bir semtte, söz konusu olası İstanbul depremine yönelik hazırlık teşkil eden, farklı potansiyel konteyner kent alanları belirlenmesi ve seçimi amaçlanmaktadır. Belirlenen olası ve uygun bu alternatifler, insani yardım standartları göz önünde bulundurularak yapılan literatür araştırmaları ve AFAD yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen kriterlere göre değerlendirilmektedir. Söz konusu alternatiflerin, her kritere ait saptanan değerlerin çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan AHP ve VİKOR tekniklerinin yardımıyla değerlendirilmesi sonucunda bir öncelik sıralaması elde edilmektedir. Çalışmada, olası bir İstanbul depremi senaryosu doğrultusunda, farklı önem derecelerine ait faktörler değerlendirilmiş olup, AHP ve VİKOR yöntemlerinin yardımı ile elde edilen sıralama sonucu, hangi alanın konteyner kent kurulmasına daha elverişli olduğu konusunda öneri olarak AFAD yetkilileriyle paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karar Analizi, Afet Lojistiği, VIKOR, AHP

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 26

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.