Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Özörgütlemeli Harita Ağları İle Aralıklı Talep Tahmini

Derya Saatçıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Necdet Özçakar
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Talep tahmini ve doğruluğu işletmelerin verimliliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Üretim planlarının daha etkin hale gelmesi, stok maliyetlerinin düşürülmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması talep tahmini ve planlamanın amaçlarındandır. Literatürde yer alan birçok talep tahmin yöntemi düzgün talep yapısına sahip ürünlerde başarılı sonuçlar verirken, talep büyüklüğü ve şeklinin değişkenliğinden dolayı aralıklı talep yapısına sahip ürünlerin talep tahmininde başarılı olamamaktadır. Rastgele gerçekleşen ve çoğu zaman diliminde talebin sıfır olduğu aralıklı talep, üretim ve tedarik süreçlerinde talep tahmini ve stok kontrolü ile ilgili önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin satış yaptığı bir kategoride yer alan aralıklı talep yapısına sahip ürünleri için bir yapay sinir ağı modeli olan özörgütlemeli harita ağları ile talep tahmini yapılmış ve tahmin performansı uygun ölçütler kullanılarak ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Özörgütlemeli Harita Ağları, Aralıklı Talep, Yapay Sinir Ağları

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 27

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.