Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Şehir-İçi Trafiğinde Kullanılan Akıllı Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma

Yavuz Günalay
Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Elif Dursun
Arş. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

İstanbul trafiği de diğer birçok mega-şehir gibi şehirleşme ve artan araç sayısı sonucunda şehrin en önemli sorunu haline gelmiştir. Her geçen gün artan araç sayısı ve şehirleşmenin etkisi ile yolların kapasitesini artırmanın mümkün olamaması, bu problemin ancak daha iyi yönetim ile çözülebileceği gerçeği göstermektedir. Bunun farkına varan, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, özel şirketler de trafik planlama ve rotalama yazılımları üretmekte ve özellikle akıllı telefonlar aracılığı ile bunları son kullanıcıya ulaştırmaktadırlar. Akıllı telefon uygulamaları arasında yüzden fazla navigasyon yazılımı olmakla beraber, en çok kullanılan altı tanesi: İBB trafik, Google haritalar, Yandex, Başarı-soft ve Sygic, bu çalışmanın kapsamına alınmıştır. İstanbullular tarafından en çok kullanılan uygulamaların bunlar olması seçim etkilemiştir. Bu çalışmada hem kullanıcıların (İstanbul’luların) davranışsal analizi, hem de bu uygulamanın test problemlerine verdikleri en iyi çözümün verimliliği araştırılmıştır. Bu çalışma İstanbul şehiri ile sınırlı olmakla beraber, tüm mega-şehirlerde de benzer sonuçların çıkacağı aşikardır.

Anahtar Kelimeler: Rotalama, İstanbul, Anlık Trafik, Akıllı Uygulamalar, Navigasyon

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.