Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri İçin Toplumsal Sorumluluklu Lojistiğin İşlevselleştirilmesi

Fatma Tevhide Altekin
Dr. Öğr. Üyesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sürdürülebilir tedarik zincirı tasarımı pek çok paydaştan gelen çevresel ve toplumsal boyutların da dahil edilmesi taleplerine karşılık veren ve büyümekte olan bir araştırma alanıdır. Son zamanlarda yayınlanan literatür tarama çalışmaları, ilgili literatürde çevresel boyutların ağırlıklı olarak ele alındığını ve toplumsal boyutun genelde kapsanmadığını göz önüne sermektedir. Literatürdeki bu açıklık benzer bir şekilde pek çok sanayi uygulamasında da gözlemlenebilmektedir. Bunun kökünde toplumsal boyutu kapsamanın zorlukları da bulunmaktadır. Sürdürülebilir tedarik zincirlerinde toplumsal boyutu dahil edebilmek için bir fimanın beşeri poyansiyelin gelişmesine ve insanlari zarardan korumaya dair pozitif ve negatif izlerini yakalamaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, toplumsal sorumluluğa dair ölçüleri özetledikted sonra, sürdürülebilir tedarik zincirlerinde toplumsal sorumluluklu lojistiğin nasıl işlevselleştirilebileceği gösterilecektir.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, Toplumsal Sorumluluklu Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 34

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.