Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Suriye Savaşının Lojistik Süreçlere Etkisi: Suudi Arabistan Ve Körfez Ülkelerinde Değişen Karayolu Taşımacılığı

Pınar Elçiçek Güneş
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Fulya Özdemir
Uluslararası Nakliyeciler Derneği, İstanbul, Türkiye

İpek Özenir
Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye

2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş yalnızca Suriye’yi değil, çevre ülkeleri de etkilemiş, ülkelerin özellikle ticari faaliyetlerinde ciddi boyutlarda değişikliklere sebep olmuştur. Nitekim, meydana gelen bu değişiklikler özellikle Suriye ile sınırı olan illerde ve yoğun olarak Ortadoğu ile lojistik faaliyetlerde bulunan lojistik firmalarının karayolu taşımacılığında çeşitli sıkıntılar yaşamalarına neden olmuştur. Yaşanan sıkıntılar, beraberinde mağduriyetin giderilmesi amacıyla yetkilileri taşımacılıkla ilgili gerekli çözüm yolları bulma arayışına sürüklemiştir. Ancak gerek uluslararası anlaşmalar, gerekse taşıma maliyetlerinin artışı, yeni güzergâhlara adaptasyon sürecinin zor olması, uluslararası anlaşmadaki değişiklikler gibi birçok sebep taşımacılık sektörünü zor durumda bırakmıştır. Bu çalışmada, Suriye Savaşı’nın Hatay ilinde lojistik sektöründe meydana getirdiği zorluklar, yeni çözüm arayışları ve sonuçları, alternatif güzergâhların işleyişinde meydana gelen problemler açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Ortadoğu Ülkeleri, Suriye Savaşı, Sınır Ticareti, İhracat, İthalat, İskenderun Limanı, Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 44

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.