Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sürücüsüz Araçların Gelişimi ve Gelecek Vizyonu

Cafer Avcı
Arş. Gör., Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Nizamettin Aydın
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ulaşımın en temel problemlerinden biri özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu kentlerde trafikte meydana gelen kazalar ile gerçekleşen ölümler, yaralanmalar ve zaman kayıplarıdır. Bahsedilen kayıpların önüne geçebilmek adına elektronik, bilgisayar ve mekanik alanlarındaki teknolojik gelişimle beraber sürücüsüz araçlar üzerinde yapılan araştırmalar olağanca hızıyla devam etmektedir. Sürücüsüz araçlar bütün bu kayıpların önüne geçmekle birlikte trafikte seyir rahatlığı sağlamakta, araç kullanım sayısını azaltmakta ve kullanıcılarını istedikleri hedefe en kısa zamanda minimum yakıt sarfiyatı ile vardırmaktadırlar. Bu çalışmada farklı türlerdeki tamamen otonom davranabilen sürücüsüz araçlar hakkında son gelişmeler, ticari ve araştırma örnekleri araştırılmış ve karşılaştırılmış, ülkemiz açısından değerlendirmeler yapılarak gelecek vizyonuna katkı sağlanılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otonom Araçlar, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Sürücüsüz Araçlar, Akıllı Araçlar

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 13

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.