Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tersine Lojistik Yapan Bir Firmada TOPSIS ve Simülasyon Tabanlı Yeni Depo Açma Karar Destek Sistemi

Merve Ersoy
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Özlem Uzun Araz
Dr. Öğr. Üyesi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Günümüzdeki rekabet koşulları, çevresel faktörler, kullanılmış ürün ve materyallerin geri kazanımının önemini gittikçe artırmaktadır. Lojistik kavramı açısından, yeniden kullanım fırsatları kullanıcıdan üretim çevrelerine doğru tersine ürün akışı oluşturmaktadır. Tersine lojistik olarak adlandırılan bu faaliyetler, bu “tersine” ürün akışının yönetimi ile ilgili faaliyetlerdir. Tersine lojistik, tüketicilerden kullanılmış ürünlerin toplanması, depolanması, yeniden işlenmesi ve geri dağıtılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çalışmada tersine lojistik yapan bir firmanın İzmir ilinde bulunan ana deposuna ek olarak Aydın ilinde ara bir depo açma kararı, TOPSİS ve simülasyon yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle depo yerinin belirlenmesi amacıyla firmanın Aydın ilinde hizmet sağladığı ilçelerin talepleri belirlenmiş, söz konusu ilçelerin İzmir’den uzaklıkları ve birbiri ile uzaklıkları belirlenmiş, aday depo yerlerinin kiraları, teknolojik olanakları, tahmini depo giderleri ve depo kapasiteleri belirlenerek, en uygun depo yerinin seçimi TOPSİS yardımı ile belirlenmiştir. TOPSİS’ den çıkan kararla, firmanın maliyet fayda analizi simülasyon ile değerlendirilmiştir. Değerlendirilmede kullanılan performans ölçütleri işçilik maliyeti, yakıt maliyeti, brüt kar ve net kardır. Çalışma sonucunda mevcut durum ve gelecek durum kıyaslandığında iş gücü maliyeti artmış, yakıt maliyeti ise %3 azalmıştır. Brüt kar attığı ve net karın arttığı bulunmuştur. Ara depo açma kararı net karda ’ lik bir artış göstereceği ön görüldüğü için firma yetkilileri tarafından onaylanmıştır.

Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, Tersine Lojistik, Depo Yeri Seçimi, Simülasyon ile Modelleme

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 24

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.