Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tüketicilerin Havayolu İşletmelerinin İnternet Reklamlarına Yönelik Tutumları ve Reklam Değeri

Hüseyin Korkmaz
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mahmut Bakır
Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye

İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde internet reklamcılığı büyük bir gelişme göstermiştir. Günümüzde neredeyse tüm işletmeler reklam faaliyetlerini internet üzerinden yürütmektedir. Bununla birlikte internet reklamlarının istenilen başarıya ulaşabilmesi için müşteriler tarafından beğenilmesi ve benimsenmesi gerekmektedir. Bu noktada tüketicilerin reklama yönelik tutumlarının belirlenmesi ve takip edilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada tüketicilerin, havayolu işletmelerinin internet reklamlarına yönelik tutumları belirlenmeye çalışılacaktır. Kullanılan reklama karşı tutumları belirlemeye yönelik ölçek ve havayolu reklamlarına yönelik tutumları etkileyen faktörler Ducoffe (1995), Brackett and Carr (2001) ve Alwitt ve Prabhaker (1994) çalışmalarından alınarak oluşturulacaktır. Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin havayolu işletmelerinin internet reklamlarına yönelik tutumlarını ölçek ve faktörler doğrultusunda ölçmektir. Reklamlara dair tutumların incelenmesine yönelik çerçeve, geliştirilecek belirli bir modele dayandırılacaktır. Bu çalışma internet ortamına uyarlanarak kullanıcılara anket yöntemi ile ulaşılacaktır. Çalışmada yer alacak olan katılımcılara 18 adet beşli likert ölçek tipinde olmak üzere toplam 23 soruluk bir anket uygulanacaktır

Anahtar Kelimeler: Havayolu Reklamları, Reklam Değeri, Tutum

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 60

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.