Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Deniz Ulaştırmasının Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme

Haydar Mücahit Şişlioğlu
Dr., Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Ergün Demirel
Dr. Öğr. Üyesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Deniz Ulaştırması Dünyanın farklı ülkelerindeki piyasaları birleştiren ve Dünyadaki malların yüzde doksanının taşındığı hayati öneme haiz bir ekonomik unsurdur. Diğer taşıma modellerine göre çok daha ucuz olması nedeniyle başka bir ulaştırma sistemiyle ikame edilemeyecek ve vazgeçilmesi mümkün olmayan bir faaliyettir. Türkiye G-20 topluluğu içerisinde yer alan bir ekonomiye sahip, nüfusu, yüz ölçümü ve denizlerle çevrili konumu ile denizcilik ile çok yakından ilişkili önemli bir ülkedir. Bu itibarla Deniz Ulaştırması Türkiye için hayati bir öneme haizdir. Çok süratli gelişen teknoloji ve her yıl büyüyen Dünya ekonomisi, çevrenin korunması gibi faktörler Deniz Ulaştırmasını önemli ölçüde etkilemekte ve yeni durumun gerektirdiği dönüşümlerin süratle yapılmasını gerekli kılmaktadır. Deniz Ulaştırması ile ilgili muhtelif kuruluşlar kendi ilgi ve menfaat alanları ile ilgili değerlendirmeler yaparak bunları yayınlamaktadırlar. Ancak denizciliğin önümüzdeki yıllara alacağı şekle ilişkin olarak daha geniş kapsamlı ve tarafsız bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Özellikle teknolojideki gelişmeleri takip ederek önümüzdeki on yılların denizciliğinin gereklerine şimdiden hazırlanmamız ülkemiz açısından önem kazanmaktadır. Bu incelemede Dünyadaki siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri de kapsayan farklı bir genel değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deniz Politikaları, Deniz Ulaştırması, Türk Deniz Ticareti, Deniz Ekonomisi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 33

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.