Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeni Endüstriyel Devrim ve Lojistik 4.0

Halim Kazan
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Salih Özçelik
Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sanayileşmenin başlangıcından günümüze kadar teknolojik gelişmeler, sanayi devrimlerine öncülük etmiş, tetikleyici bir rol oynamıştır. Mevcut üretim sistemleri, her sanayi devriminde olağanüstü değişimler göstermiş olmalarına rağmen, bugün eşiğinde bulunmakta olduğumuz 4. Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) diğer tüm dönüşümlerden çok daha kuvvetli ve etkin bir dönüşümü vaat etmektedir. Nesnelerin interneti, yapay zeka, otonom araçlar, büyük veri, nanoteknoloji, 3D yazıcılar, kuantum bilgisayarlar gibi büyük teknolojilerin ortaya çıkması ve hızla gelişmesiyle birlikte sanayinin dönüşümü kaçınılmaz olmuştur. Endüstri 4.0, temelde daha az maliyetle kişiye özel ürün sunmayı hedefleyen, tamamen otonom üretim sistemlerini içinde barındıran bir anlayıştır. Sanayinin değişen yapısıyla birlikte tedarik zincirinin en önemli aşamalarından biri olan lojistik faaliyetlerinin dönüşümü kaçınılmaz olmuştur. Bu dönüşümde, kavramsal olarak Lojistik 4.0 olarak konumlanan lojistik faaliyetleri gelişen teknolojiye ve değişen üretim anlayışına entegre olabilen yeni yaklaşımlarla ele alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı; Lojistik 4.0 kavramını, Endüstri 4.0 ve gelişen teknoloji ile uyumlu bir çerçevede tanımlamak, bu bağlamda öngörülen fırsatlara vurgu yapmak ve bazı dezavantajlı durumlara değinmektir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Otonom Araçlar, Lojistik 4.0, Endüstriyel Devrim, Yapay Zeka, Büyük Veri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 59

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.