Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattının Orta Koridora Etkileri

Ömer Sacar
Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, , Türkiye

Sezgin Özdemir
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Harun Doğan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mehmet Taha Yıkın
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

20. yüzyıldan itibaren lojistik dünya üzerinde etkisini doğrudan göstermiştir. Süveyş Kanalı, Bağdat, Basra demiryolları, İskenderiye-Kahire demiryolu 1900’lü yıllarda bölgesel ve küresel anlamda dünya ticaretini etkileyen lojistik alt yapı yatırımları olmuştur. Ticaretin doğu-batı eksenli gerçekleşmesi, mal hareketlerinin önemini ortaya koymuştur. İpek yolunda binlerce yıldır var olan ticari hareket, demiryolu, denizyolu, karayolu, havayolu taşıma modlarının kullanılmasıyla modern hale gelmiştir. 21. Yüzyılda Çin’in üretim üssü olması, mal hareketinin başlangıcını oluşturmaktadır. Çin’den başlayan Londra’ya kadar devam eden mal hareketi Modern İpek Yolu olarak adlandırılmaktadır. Güzergâh üzerindeki ülkeler mal hareketinden mümkün olan en fazla payı almak istemektedir. Türkiye, jeopolitik konumu ile bu güzergâhın orta koridorunda yer almaktadır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, orta koridor üzerindeki Türkiye’nin önemli bir yatırımıdır. Çalışmada bu hat üzerinde Türkiye tarafından yapılan yatırımlar incelenmiş, BTK hattındaki taşımacılık faaliyetleri analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: BTK Hattı, Demir İpek Yolu, 2023, Orta Koridor, İpek Yolu, Lojistik

Effects Of Baku Tbilisi Kars Railway Line On The Middle Corridor

Since the 20th century, logistics has had a direct impact on the world. The Suez Canal, Baghdad, Basra railways, Alexandria-Cairo railway were logistics infrastructure investments that affected world trade in a regional and global sense in the 1900s. The east-west axis of trade has revealed the importance of goods movements. The commercial movement that has existed for thousands of years on the Silk Road has become modern with the use of rail, sea, road and air transport modes. Being the production base of China in the 21st century constitutes the beginning of the goods movement. The goods movement that started in China and continued until London is called the Modern Silk Road. Countries along the route want to get the greatest possible share of the movement of goods. Turkey, located in the path of the central aisle with its geopolitical position. Baku-Tbilisi-Kars railway line is an important investment in Turkey on the central corridor. The study examined the line on the investments made by Turkey, were analyzed transport operations in the BTK line.

Keywords: Silk Road, BTK Line, Middle Corridor, Iron Silk Road, 2023, Logistics

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 110-111

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.