Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Covid-19'un Uluslararası Sivil Havacılık Sektörüne Etkileri

Boubacar Houdy Barry
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Türkiye

2020 yılı, Çin'de 2019'un son iki aylarında başlayan koronavirüs salgınının varlığı ile işaretlenmiştir. Şimdiye kadar etkili bir aşı bulunamayan hastalık, sosyal, ekonomik, kültürel ve spor gibi alanlarda ağır bir darbe yapmıştır. Covid-19 salgını dünyaya yayılmadan önce ilk olarak 17 Kasım 2019'da Hubei eyaletinde Vuhan'da ortaya çıkmıştır. 11 Mart 2020'de, Covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak ilan edildi ve sonrasında diğer tedbirlerin yanı sıra fiziksel temas, öpücükler ve tokalaşmaların ortadan kaldırılması, büyük toplantıların sona erdirmesi, zorunlu olmayan seyahatlerinin ertelenmesi, düzenli ve sürekli olarak el yıkamanın teşviki, karantina uygulaması,.. vb da dahil olmak üzere önleyici hijyen önlemlerine uyum çağrısında bulundu. 2020 sonuna bakıldığında, tespit edilen vaka sayısının 79 milyona ulaştı ve 1,7 milyonu aşan ölüm sayısı ile ekonomik etkileri de hafife alınmamış durumdadır. Bütün insanların hayatı etkileyen bu salgın, ulaşım, ticaret, küçük ve orta kademeli işletmeler, fabrikalar,…vb farklı hükümetlerin getirdiği kısıtlamalarla turizmden başlayarak ekonomik hayatın tüm sektörleri etkilenmiştir. Bununla birlikte, e-ticaretin gelişmesiyle işaretlenen yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bunu takiben pandeminin insanların hareketlerine etkisi, uzaktan satın alma ve evlere kadar teslimatların sayısı arttığını görülmektedir. Online alışveriş şirketleri ve lojistikten sorumlu şirketleri cirolarını artırdı. Pandemi çağında, insanların hareketlerini kısıtlanmakta fakat uzaktan mal alım talebi oldukça arttı. Ulusal ve uluslararası düzeyde seyahati sınırlandırma çağrısı, sadece insanların günlük yaşamları etkilemedi, aynı zamanda ulaşım şirketleri de büyük zarar görmüşlerdir. Virüsün daha fazla yayıldığı ülke vatandaşlarına veya son 14 gün içinde bu ülkelerde kalan yolculara 14 günlük karantina uygulandı veya birçok ülkenin topraklarına erişimi engellendi. Hatta bazı ülkelerin sınırlarını tamamen kapatılmasına kadar önlem aldı. Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılık şirketleri bu önlemlerden bazı yerlerde faaliyetlerini durduruldu, bazılarında ise kısmen çalışacak kadar etkilenmiştir. Havacılık alanında, uluslararası taşımacılığı sağlayan şirketler ilk ve en çok etkilenenlerdir. Çin'den neredeyse tüm uluslararası uçuşlar ilk etapta askıya alındı ve bu nedenle bu hatlarda ekonomik faaliyetleri aksadı ve yolcular mağdur kaldılar. Çin'den sonra İtalya, İran, ABD, Fransa, İspanya, Almanya gibi ülkeler listeye eklendi ve sonunda kısıtlamalar tüm diğer ülkelere ulaşmıştır. Virüsün yayılmasını durdurmak için seyahatin sınırlandırılması, yolcu sayısının azaldığını gören taşımacılık sektörünü doğrudan etkiledi. Önceden satın alınmış olan biletlerin iptal talepleri ve taşımacılık şirketleri tarafından geri ödemeleri hızla artarak zorluklara neden oldu. Taşımacılık sektörü, devletlerin sosyo-ekonomik yaşamında büyük rol oynamakta bu sektörün faaliyetlerine ulaşan pandemi etkileri devletlerin bütçe çizgilerinde büyük bir açık oluşturma sebep olabilmektedir. Hava taşımacılık şirketlerine gelince, faaliyet eksikliği ve gelirlerin düşüşü nedeniyle çok sayıda çalışanını işten çıkartılmaya zorunda kaldılar. Uluslararası hava taşımacılık şirketleri kendilerini zor durumda bulundular ve bazıları kendi hükümetlerinin yardımı olmadan iflas etmiş olacaktı. Star Alliance, Skyteam Alliance, One World Alliance gibi kapsayan büyük havacılık şirketlerinin birleşmeleri 2020 geçirdikleri en kötü senedir. AliExpress, Amazon, Ebay, Walmart gibi büyük online alışveriş şirketler önemli kazançlar elde ederek talepler artmasıyla yeni eleman alımları yaptı. Kargo şirketleri ise satın alınan ürünleri müşterilerine ulaştırılmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırmaya zorunda kaldılar. Sınırların yeniden açılmasına ve hava trafiğinin yeniden başlamasına rağmen, geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre uçuş istatistikleri çok düşük kalmakta ve sınırların ikinci dalgası ile tekrar olası bir kapanma ihtimali göz ardı edilemez. Bu çalışmada güncel Koronavirüs pandemisi olağanüstü faktör olarak ekonomi faaliyetlerine gösterdiği etkileri ve seyahat kısıtlamalar uygulamasının sonucunda taşımacılık sektörü ve özellikle uluslararası sivil havacılık sektöründe yansımaları izah edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Seyahat Kısıtlaması, Taşımacılık Şirketi, Kargo Şirketi, Havacılık Sektörü

The Effects of Covid-19 on the International Civil Aviation Industry

The year 2020 was marked by the presence of the coronavirus epidemic that started in China in the last two months of 2019. The disease that an effective vaccine has not been found yet, has dealt a heavy blow in areas such as social, economic, cultural and sports. Before the Covid-19 outbreak spread all over the world, it first appeared in Wuhan, Hubei province, on November 17, 2019. On March 11, 2020, the coronavirus disease was declared by the World Health Organization as a pandemic, and subsequently preventive hygiene measures such as social distancing, the elimination of kisses and handshakes, the end of large gatherings, the delay of non-compulsory travels, regular and continuous washing of hands, the application of quarantine among other measures have been called upon to be respected. Looking at the end of 2020, the number of cases detected reached 79 million, and the number of deaths exceeds 1.7 million, and its economic effects are not to be underestimated. This epidemic, which affects the lives of all people, has affected all sectors of economic life, starting with tourism, with the restrictions imposed by different governments, such as transportation, trade, small and medium-level enterprises, factories, etc. However, with the development of new information and communication technologies marked by the development of electronic commerce, followed by the impact of the pandemic on the movement of people, we have observed an increase in distance purchases and the number of home deliveries. Online shopping companies and logistics companies increased their turnover. In the pandemic era, people's movements are restricted, but the demand for remote purchases has increased considerably. The call to limit travels nationally and internationally has not only affected people's daily lives, but transport companies have also suffered greatly. Citizens of countries where the virus has spread more or passengers staying in these countries in the last 14 days have been imposed with a 14 days quarantine or denied access to the territory of many countries. It even took measures until some countries closed their borders completely. Road, rail, maritime and air transport companies have stopped their activities in some places, and in others are partially affected by these measures. In the aviation field, companies providing international transport are the first and most affected. Almost all international flights from China were suspended in the first place, hence economic activities on these routes were disrupted and passengers were victimized. After China, countries such as Italy, Iran, USA, France, Spain, Germany were added to the list and finally restrictions reached all other countries. Restricting travel to stop the spread of the virus directly affected the transport industry, which saw the number of passengers decreasing. Cancellation requests for pre-purchased tickets and repayments by transport companies increased rapidly, causing difficulties. The transport sector plays a major role in the socio-economic life of the states, and the pandemic effects that reach the activities of this sector can cause a large deficit in the budget lines of the states. As for air transport companies, they had to lay off a large number of their employees due to lack of activity and decline in income. International air transport companies found themselves in a difficult situation and some would have gone bankrupt without the help of their own governments. The year 2020 is the worst year for mergers of major airlines, such as Star Alliance, Skyteam Alliance, One World Alliance. Great online shopping companies such as AliExpress, Amazon, Ebay, Walmart made significant gains and hired new employees as demand increased. Cargo companies, on the other hand, had to concentrate on delivering the purchased products to their customers. Despite the reopening of the borders and the resumption of air traffic, the flight statistics remain very low compared to the same period of the previous years, and the possibility of a possible closure with the second wave of the borders cannot be ruled out. In this study, the effects of the current coronavirus pandemic as an extraordinary factor on economic activities and its reflections in the transport sector and especially in the international civil aviation sector as a result of travel restrictions will be explained.

Keywords: Travel Restrictions, Cargo Companies, Civil Aviation, Transport Companies, Covid-19

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.