Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Demir Yolu Taşımacılığı, Hava Yolu Taşımacılığı ve Dış Ticaret: Türkiye Örneği

Mehmet Adak
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada demir yolu yük taşımacılığı, hava yolu yük taşımacılığı, dış ticaret ve ekonomik büyüme arasında olması beklenen ilişki son 42 yılı kapsayan dönem için test edilmiştir. Demir yolu yük taşımacılığının Türk dış ticareti üzerine belirgin bir etki bırakırken, Türk hava yolu taşımacılığının ekonomik büyüme üzerine belirgin katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Demir yolu yük taşımacılığı ve hava yolu yük taşımacılığı bağımsız değişkenleri ile dış ticaret ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demir Yolu Taşımacılığı, Hava Yolu Taşımacılığı, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Dış Ticaret

Railway Transport, Air Transport and Foreign Trade: The Case of Turkey

In this study, the expected relationship between rail freight transport, air freight transport, foreign trade and economic growth has been tested for the last 42 years. While rail freight transportation has a significant impact on Turkish foreign trade, it has been observed that Turkish air transport has made a significant contribution to economic growth. It has been determined that there is a long-term cointegration between the independent variables of rail freight transport and air freight transport and foreign trade and economic growth variables.

Keywords: Economic Growth, Foreign Trade, Cointegration, Air transport, Railway Transport

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.