Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hızlı Tüketim Sektörü Tedarik Zincirinde Dijitalleşme

Kürşat Erdoğan
Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Mehmet Tanyaş
Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gelişen teknolojik yenilikler ile hayatın her alanında değişim ve dönüşüm söz konusu olmuştur. Bu durumun sanayinin farklı sektörlerine farklı yansımaları olmuştur. Birçok iş kolu, süreç ve işlem teknoloji kullanımı ile daha etkin, hızlı ve verimli şekilde yapılabilmektedir. Dijitalleşme kavramı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu yeni akımın birçok örneği vardır. Bu bildiri ile, hızlı tüketim endüstrisinde, lojistik süreçlerinde ve tedarik zinciri yönetiminde kullanılabilecek dijitalleşme örnekleri ele alınacaktır. Bu örneklerin uygulama noktaları, kapsamı ve etkileri literatür araştırmaları ile anlatılmaya ve vaka analizi yöntemi ile irdelenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda yapılan anket çalışması üzerinden konu hakkında bir istatiksel analiz yöntemi geliştirilerek gerçek hayattaki bir örnek vaka üzerinde karar verme modeli uygulaması yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Dijitalleşme, Lojistik, FMCG, Hızlı Tüketim Ürünleri

Digitalization In Supply Chain of FMCG Sector

Due to new developments in technology; changes and transformations have been occurred in every part of the life. There are also reflections of those changes into the different sectors in the industry. Many business sectors, processes and steps become much more efficient and fast with the help of technology. Digitalization spreads among the applications of the business and supply chain. There are many examples of this streamline. With these paper, the digitalization examples at logistics and supply chain of FMCG sector will be reviewed. The application areas, contents and effects of those examples will be analyzed with case study approach. The survey that is performed in this context is used to develop a statistical analysis approach. And this tool will be applied to a real life case in order to build a decision making model.

Keywords: Digitalization, Logistics, FMCG Products, Supply Chain, FMCG

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 100-101

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.