Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Dönüşümü

Yılmaz Bayar
Dr. Öğr. Üyesi, Avrasya Üniversitesi, , Türkiye

Ayşe Asiltürk
Dr. Öğr. Üyesi, Avrasya Üniversitesi, , Türkiye

Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren bilgisayarın gerek donanımı gerekse de yazılımıyla ilgili hızlı gelişmeler ve yenilikler meydana gelmiştir. İnternet kullanımının dünya çapında geçmişe göre oldukça fazla yaygınlaşması, genel olarak bilim ve teknolojinin süratli gelişimine neden olmuştur. Bu gelişmeler aynı zamanda ülke ekonomisine, toplumsal yaşama ve çalışma yaşamına da önemli derecede olumlu katkılar sunmuştur. İşletmelerin birçok faaliyet ve işlemini elektronik ortamdan yürütmeye başlamasıyla birlikte; insan kaynakları yönetimi uygulamaları da elektronik ortama taşınmıştır. Böylece yeni bir insan kaynakları yönetimi teknoloji dalgası ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada insan kaynakları yönetimi uygulamalarının dijital dönüşümüne yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm

Digital Tranformation in Human Resources Management

Since the end of the twentieth century, there have been rapid developments and innovations in both the hardware and the software of the computer. The widespread use of the internet worldwide compared to the past has led to the rapid development of science and technology in general. These developments have also made significant positive contributions to the national economy, social life and working life. With the start of many activities and transactions of enterprises through electronic environment; human resources management applications have also been transferred to the electronic environment. Thus, a new human resources management technology wave has emerged. In this study, digital transformation of human resources management practices is included.

Keywords: Human Resources, Digital Transformation

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 93-94

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.