Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektörü İş İlanlarında Hangi Nitelikleri Arıyor: Kariyer Siteleri Üzerinden Bir İçerik Analizi

Zümral Gültekin
Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Tansu Özbaysal
Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Bu çalışmanın amacı günümüzde önemini her geçen gün arttıran hatta Covid-19 sürecinde önemi daha da çok artmış olan lojistik sektörünün, işe alımlarda ne gibi kriterler aradıklarını tespit etmeye çalışmaktır. Veriler Türkiye’deki en iyi olan kariyer sitelerinden birisinin arama kısmına “Lojistik” anahtar kelimesi yazılarak toplanmıştır. Toplam 98 ilan incelenmiştir. Bu çalışmada kişisel özelliklerle ilgili kriterler ele alınmamıştır. Çalışmada eğitim düzeyi, tecrübe, firma sektörü, istihdam edilecek departman, çalışma şekli, bilgisayar bilgisi, yabancı dil bilgisi, ehliyet ve askerlik durumu ile ilgili bilgiler araştırılmıştır. Çalışma sonucunda en dikkat çeken bulgu bilgisayar bilgisi ile ilgili olan bulgudur. Eğer lojistik sektöründe çalışılmak isteniyorsa hangi düzey olursa olsun iyi derece MS Office bilinmesi beklenmektedir. Lisans düzeyinde ise yabancı dil bilgisi olarak iyi derece İngilizce istenmekte 2. dil olarak Rusça veya Almanca bilgisi aranmaktadır. Erkek adaylar için askerliğini tamamlanmış olması istenmektedir. Ayrıca ilanların çoğunda tecrübe arandığı belirtilmiştir. Lojistik sektörü ile ilgili daha önce böyle bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın önemini artırmaktadır. Çalışma sonucunun hem uygulamacıya hem de araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, İş İlanları, Lojistik Sektörü, Personel Seçimi, İçerik Analizi

What Qualifications Are Looking For In Job Advertisements In The Logistics Sector: A Content Analysis On Career Sites

The purpose of this study is to try to determine what kind of criteria the logistics sector, which has become more and more important in the Covid-19 process, are looking for in recruitment. Data search of the one of the best career sites in Turkey "Logistics" is gathered by typing the keyword. A total of 98 ads were reviewed. In this study, criteria related to personal characteristics were not discussed. In the study, information about education level, experience, firm sector, department to be employed, working style, computer knowledge, foreign language knowledge, driver's license and military service status were investigated. The most striking finding at the end of the study is the one related to computer knowledge. If it is desired to work in the logistics sector, it is expected to have a good MS Office at any level. At the undergraduate level, a good level of English is required as a foreign language knowledge, and Russian or German is required as a second language. For male candidates, military service is required to be completed. The fact that such a study has not been carried out before on the logistics sector increases the importance of the study. It is thought that the result of the study will contribute to both the practitioner and the researchers.

Keywords: Logistics Sector, Human Resources, Content Analysis, Job Postings, Personnel Selection

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0774-8

Sayfa: 95-96

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.